<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Forhindre og oppdage fall

Fall blant eldre er den største årsaken til raskt svekket livskvalitet og behov for plass på institusjon. Å forhindre fall er derfor en av eldreomsorgens viktigste oppgaver. 

Eldre mann har falt men RoomMate står på i bakgrunnen

 

Bo hjemme lenger

Fall fører ofte til innleggelse på institusjon. Løsninger som forhindrer fall, fører derfor til at personen kan bo hjemme lenger – til beste for den selv og kapasiteten i eldreomsorgen.

 

Unngå skader og lidelser

Fall er den klart største enkeltårsaken til skader blant eldre, og i mange tilfeller blir skadene ved fall alvorlige. Å unngå fall er derfor svært viktig for livskvaliteten.

 

 

Bedre ressursutnyttelse

Oppfølging og behandling av fall er svært ressurskrevende og kostbart. Ved å minimere antall fall blir det mer ressurser og tid til overs til resten av eldreomsorgen.

Sensio tilbyr flere løsninger for å forhindre fall

Vi har alt fra verdensledende produkter til gode budsjettløsninger innen fall-alarmer.
Lurer du på hva som passer best for dere? Les mer under, eller kontakt oss for gratis rådgivning.

 
Roommate-fallsensor

RoomMate

En verdensledende sensor som reduserer og oppdager fall ved bruk av avanserte algoritmer, passiv varsling og anonymisert digitalt tilsyn.

Safemate-trygghetsalarm

Safemate

Safemate mobil trygghetsalarm gjør det enkelt å tilkalle hjelp i nødsituasjoner – både i og utenfor boligen, samt lokalisere brukeren.

Sensio_buddy

Sensio Buddy

Et supplement til RoomMate. Buddy er en god fall-alarm og fungerer spesielt godt på steder der beboere trenger mer enn en sensor hver.

Hva er sensorer som kan oppdage og forhindre fall?

Hvorfor er det viktig å forhindre og oppdage fall?

Hvordan kan du oppdage og forhindre fall?

Hvem kan bidra til å oppdage og forhindre fall?

Hos Sensio er du i gode hender – les hva våre kunder sier:

Otium bo og velferdssenter-1

Otium bo- og velferdssenter eliminerte fall på beboerrom med RoomMate

Med den nye romløsningen på Otium følte nattevaktene at de hadde mindre kontroll over hva de kunne se med det blotte øyet, og føler at med RoomMate kan de ha bedre kontroll og oversikt.

Sykehuset-Levanger_roommate-1

Levanger sykehus slag- og geriatriavdeling eliminerte fall med RoomMate digitalt tilsyn

Med RoomMate opplever nattevaktene som jobber alene mindre stress, og de ansatte har et økt fokus på fallforebygging.

Lindeberghjemmet Oslo

Lindeberghjemmet i Oslo dundrer inn i fremtiden med digitalt tilsyn

Lindeberghjemmet i bydel Alna i Oslo kommune er et nytt langtidshjem som åpnet i mars 2021. Fire av fem beboere på sykehjemmet har demens eller annen kognitiv svikt, og de har derfor begynt å ta i bruk det digitalt verktøyet RoomMate for å sikre pasientsikkerheten.

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg