<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Sensio Pocket

Sensio Pocket er vårt brukervennlige grensesnitt for helsepersonell, tilgjengelig på en rekke enheter og skjermer. Appen gir god oversikt over alle alarmer og nødvendig informasjon fra alle tilkoblede sensorer og teknologi.

Sensio Pocket gir god oversikt over informasjon og alarmer

 

Alle alarmer på ett sted

Koble alle sensorer til vår ehelseplattform Sensio 365 og få alle varslene i en brukervennlig oversikt på Sensio Pocket, enten på mobilen eller andre enheter og skjermer.

 

Reager raskt og presis 

Pocket vil lokalisere hvor alarmene ble utløst, slik at du kan hjelpe beboeren så raskt som mulig.

 

 

Koordiner med kolleger 

Kommuniser med kolleger via tekst eller anrop og avklar hvem som håndterer alarmene. Du kan enkelt markere deg tilstede hos beboeren og slå av varslene når de blir tatt hånd om.

 

Enkelt å få assistanse 

Tilkall andre ansatte for assistanse dersom oppgaven krever flere varme hender, eller ved uønskede hendelser.

Med Sensio Pocket kan du gjøre digitale tilsyn

Gjør digitale tilsyn

Med Pocket kan du gjøre digitale tilsyn hvis du har RoomMate installert, og også snakke med beboeren via mobilen din.
Lokalisering av alarmer i Sensio Pocket gir trygghet

Lokalisering av alarmer 

Lokaliser alle utløste alarmer – både ute og inne. Dette gir personalet full kontroll og en mindre stressende arbeidsplass.
 
Det er lett tilpasse alarmene individuelt til avdelingens behov

Individuelt tilpassede alarmer 

Bestem hvilke hendelser fra hvilke sensorer som skal utløse en alarm, bestem hvilket personale som skal motta varslene og bestem hvordan varselet skal fungere - visuelt, lyd eller begge deler.

Hva er Sensio Pocket?

Sensio Pocket er vårt brukervennlige grensesnitt for helsepersonell, hvor du får alle varsler fra sensorer som overvåker beboere.

Pocket er koblet til vår ehelseplattform Sensio 365, hvor du kan koble til en rekke typer velferdsteknologi og få alle varslene inn i Pocket.

Varslene vil bli prioritert basert på viktighet, slik at du alltid vil se de viktigste varslene øverst. Du kan også sette opp et avansert rutingsystem for å bestemme hvilke ansatte som skal få hvilke varsler.

Når et varsel utløses vil du få posisjonen til sensoren, både om den er ute eller inne. Pocket forenkler også muligheten for å snakke med beboeren som utløste alarmen.

Hvis du har installert vår avanserte trygghetssensor RoomMate, har du også muligheten til å utføre digitalt tilsyn av beboeren.

Sensio Pocket-grensesnittet kan nås på en rekke enheter, som mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner og andre skjermer.

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg