<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

SensioCare

SensioCare er moderne og fleksible løsninger for pasientvarsling, voldsalarm, digitalt tilsyn, dørstyring, samt lokalisering av brukere, alarmer og utstyr på sykehjemmet.

De velferdsteknologiske klokkene til SensioCare gir økt trygghet

 

Alarmklokke

Både personalet og pasienter får utdelt alarmklokker som kan brukes dersom det oppstår akutt behov for hjelp, enten ved fall hos pasienten - eller behov for assistanse for ansatte.

 

Lokalisering av brukere

Brukeren vet at den vil få hjelp dersom den har behov for assistanse. Dette er også en god trygghet, og gir avlasting, for pårørende. Dette er også en trygghet for personalet som kan lokalisere pasienten dersom noe oppstår. 

 

Varslingssensorer

Med sensorer som kan varsle dersom det er bevegelse inn eller ut av rom, samt dørstyring ved behov, har personalet bedre oversikt over status på pasientene. 

 

Mer tid til fysisk omsorg

Vit til enhver tid hvilke beboere som trenger hjelp - og hvilke som ikke trenger hjelp. Dermed frigjøres kapasitet, og du får bedre tid til å ta deg av dem som trenger det mest.

SensioCare - Funksjoner og gevinster
SensioCare har flere trygghets-produkter
  • Våre system kan utvides med sensorer og brytere etter behov, samt Sensio Pocket og Sensio Alarmtavle.
  • Snortrekk montert i taket eller over sengen, for lett tilgang.
  • Mulighet for utvidelse med passive sensoralarmer på beboerrom og lysstyring er også tilgjengelig.
  • Systemet har innebygde funksjoner for diskret varsling ved vandring, og dørstyring som kan aktiveres etter behov.
  • Ansatte og beboere får tildelt alarmknapper, som kan fungere som assistanse- eller voldsalarm for ansatte, og som alarmknapp for pasienter. Kan enkelt omkonfigureres.
  • Rompanel benyttes for å avstille alarm, markere seg til stede, eller utløse assitanse- eller nødanrop. Kan integreres i Sensio Pocket.
  • Med Sensio klistremerke kan man markere seg til stede og slå av alarmer med Sensio Pocket app.
  • Brannalarm kan integreres i Sensio 365, og kobler seg automatisk mot en Sensio Care Gateway eller tilsvarende.

Hør fra kunder som bruker SensioCare

ibestad-kommune-2

Ibestad Kommune yter bedre pasientomsorg med velferdsteknologi

Helsepersonellet opplever en bedre arbeidshverdag og mer tid til omsorg med verktøyene Sensio Pocket og Sensio Pasientsignal.

Du får hjelp av oss fra første stund

Vårt fleksible system kan også utvides med flere sensorer og brytere etter behov. For å optimalisere funksjonaliteten kan du også legge til Sensio Pocket og Sensio Alarmtavle som naturlige tillegg. Under kan du gå til vår e-læringsportal "Sensio Learn", besøke supportsiden, eller logge inn.

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg