<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Medisindispenser

En medisindispensere sørger for automatisk utlevering av medisindoser. Dermed blir medisiner alltid utlevert til riktig tid, og i riktig dose. Brukeren av dispenseren blir varslet når medisinen er klar, og helsepersonell blir varslet dersom dosen ikke blir tatt. Dette gjør det enkelt for helsepersonell å følge med på brukergruppen sin og gjennomføre tilsyn dersom det er nødvendig. 

Medisindispenser gir automatisk utlevering av medisindoser

 

Frihet for tjenestemottakeren

Ved å ta i bruk medisindispenser vil tjenestemottakeren få større mulighet til å planlegge egen hverdag. Den blir ikke lenger sittende og vente på hjemmetjeneste og utlevering av medisiner, men får likevel tryggheten ved å vite at medisinen alltid vil bli utlevert. Når det er tid for å ta medisiner, blir mottakeren varslet med både lyd og lyssignal, og medisinen kommer ut ved å trykke på en knapp. 

 

Trygghet

Med medisindispenser gjennomføres en trygg og automatisk utlevering av medisiner som sikrer at riktig dose blir gitt til rett tid. Dersom dosen ikke blir hentet ut, vil helsepersonell få varsel om dette og kan føre tilsyn. Medisindispenseren sørger for trygghet for tjenestemottakeren, helsepersonell og pårørende, og sikrer at feilmedisinering eller misbruk unngås. 

 

Ressurssparing

Ved å sikre automatisk utlevering av medisiner, vil helsepersonell få frigjort tid de bruker på å reise rundt til tjenestemottakerne. Dette gjør at ressursene kan omfordeles, og det blir bedre tid til omsorgsaspektet når man er hjemme hos tjenestemottaker. Helsepersonell vil via sine systemer ha full oversikt, og kan ta en vurdering på hvilke pasienter som trenger tilsyn, eller se avvik ved at medisinene ikke er utlevert. Dette gjør at helsepersonell kan prioritere brukere der de ser at det er behov.

Sensio integrerer og samarbeider om flere løsninger for medisindispenser

Sensios ehelseplattform Sensio 365 har integrasjon mot medisindispensere fra Dignio og Evondos, slik at varsler kommer opp i vår brukervennlige app Sensio Pocket, sammen med øvrige alarmer. Lurer du på mer rundt dette?Kontakt oss for gratis rådgivning.

Dignio-medisindispenser

Dignio

Dignio har flere elektroniske medisindispensere, noe som gjør det lettere å følge opp pasienter i deres eget hjem. Dersom medisinen ikke tas til riktig tid kan helsepersonell få varsel i Sensio Pocket via Sensios ehelseplattform.

Evondos - medisindispenser

Evondos

Evondos leverer elektronisk medisineringstjeneste i Norden. Også disse produktene kan integreres inn i Sensio 365 med varsler i Pocket, slik at helsepersonell får varsel dersom medisinen ikke tas til rett tid.

Hva er medisindispenser?

Hvorfor bruker man medisindispenser?

Hvem kan benytte medisindispenser?

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg