<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Gevinster i eldreomsorgen med trygghetssensoren RoomMate

En studie fra 2024 blant omsorgsledere og omsorgspersonell i Norden, utført av den uavhengige testlaben Norwegian Smart Care Lab, viser flere fordeler for beboere, ansatte, omsorgsboliger og samfunnet ved bruk av trygghetssensoren RoomMate.

 

90% av respondentene sier at et tradisjonelt pasientvarslingssystem med aktiv varsling som snortrekk og alarmknapper i liten eller svært liten grad ivaretar sikkerheten til beboere og pasienter med demens. Samtidig sier 100% av de samme respondentene at et pasientvarslingssystem med RoomMate med passiv varsling i stor eller svært stor grad ivaretar sikkerheten til beboere og pasienter med demens. 


De ansatte opplever at RoomMate gjør dem i stand til å oppdage risiko for fall, og på den måten gripe inn før pasienten faktisk skader seg. Flere av deltakerne i undersøkelsen forteller at de nå har minimalt med fall og at de så en umiddelbar endring av antall fall etter implementering. 90% av respondentene sier at RoomMate bidrar til bedre søvn for beboerne.


Det understrekes av mange respondenter at RoomMate bidrar til mindre stress for personalet. Hele 65% av respondentene opplever at RoomMate forenkler arbeidet deres betydelig eller svært betydelig og hjelper dem med å prioritere bedre, slik at det blir #MerTidTilOmsorg. 


Fyll ut skjemaet og last ned hele rapporten for å se alle funnene fra undersøkelsen!

Slice 34
Fyll inn skjema for å få tilgang til rapporten