<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Helsebygg og sykehjem

Sensios banebrytende løsninger er installert på flere hundre sykehjem og helsebygg i Norge. Våre produkter er den beste støttespilleren til helsepersonell og bidrar til å løse utfordringene i eldreomsorgen.

Sensio sine banebrytende løsninger er installert på flere sykehjem og helsebygg

 

Rask og korrekt hjelp

Ethvert helsebygg må ha moderne løsninger innen pasientvarsling, digitalt tilsyn, fall-alarm med mer. Det gir beboer trygghet om at hjelpen kommer raskt ved behov.

 

Nok tid til omsorg

Våre løsninger gjør at helsepersonell får god oversikt over alle alarmer og gjøremål og kan prioritere tiden bedre. Det reduserer stress og gir bedre omsorg.

 

Sikre god kvalitet i tjenesten

Benytt løsninger som holder oversikt over kvalitetsstandarder, sjekklister og individuelle tilpasninger for hver beboer. Det gir god arbeidsflyt og trygghet i tjenesteleveransen.

Sensio tilbyr flere løsninger for helsebygg

ipad-sensio-velferdsportalen-web

Sensio 365

En helse- og omsorgsplattform som binder velferdsteknologi sammen og gir helsepersonell totaloversikt over alarmer og beboere i ett, brukervennlig grensesnitt.

Roommate_Sensor-detalj-venstre

RoomMate

En banebrytende trygghetssensor som reduserer og oppdager fall ved bruk av avanserte algoritmer, passiv varsling og anonymisert digitalt tilsyn.

IKOS-digital-tavle-samhandling

IKOS

IKOS er helsepersonell og helselederes digitale samhandlingstavle for å sikre god oppfølging av brukere og pasienter.

Holder-hender-omsorg-sensio-1920x1080

Sensio Care

Sensios egen produktserie med forskjellige varslingssensorer. Disse kan spesialtilpasses akkurat ditt unike behov for pasientvarslingssystem.

Helsebygg - utfordringer og mål

En av hovedutfordringene på norske helsebygg og sykehjem er å sikre god kvalitet på omsorgen og pleien som tilbys til beboerne. Dette kan være utfordrende på grunn av en rekke faktorer, inkludert høy belastning på personalet, begrensede ressurser og en stadig økende andel av eldre med sammensatte helseutfordringer og demens.

Helsepersonellkommisjonen la vinteren 2023 frem sin rapport der de peker på velferdsteknologi som en viktig del av løsningen på disse utfordringene.

På samme tid la Direktoratet for e-helse frem en ny nasjonal ehelse-strategi med målbilde frem til 2030. De fem prioriterte målene er:

  • Aktiv medvirkning i egen og næres helse
  • Enklere arbeidshverdag
  • Helsedata til fornying og forbedring
  • Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling
  • Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft

Sensios velferdsteknologiske løsninger støtter alle disse fem målene, og vi tar gjerne en prat med deg om hvordan vi kan bistå.

Hør fra noen av våre fornøyde kunder

Bamble helsehus

Bamble helsehus økte søvnkvaliteten hos pasientene ved bruk av velferdsteknologi

Ved Bamble Helsehus opplevde de færre fall hos pasienter, bedre søvnkvalitet og roligere dager på skjermet avdeling etter å ha tatt i bruk den banebrytende trygghetssensoren RoomMate. - Vi er VELDIG fornøyde med de nye systemene. Det er en ny hverdag, forteller Linda Hansen.

Lindeberghjemmet Oslo

Lindeberghjemmet i Oslo dundrer inn i fremtiden med digitalt tilsyn

– Det er spennende med gevinstene vi egentlig ikke vet om enda, det er mange muligheter i det digitale. Ved å ta i bruk RoomMate, hopper vi på toget og dundrer inn i fremtiden for å få det til å bli best mulig for pasientene våre, forteller Jonas Nermoen, digitaliseringsspesialist ved Lindeberghjemmet i Oslo.

Otium bo og velferdssenter-1

Otium bo- og velferdssenter tok helomvending fra fysiske bjeller til velferdsteknolgi

Når to sykehjem skal bli til ett, er det flere utfordringer og hensyn å ta. Når de i tillegg skal gå fra fysiske bjeller til flunkende ny teknologi, må det en omstilling til. Senterleder Jørgen Ahlstrøm forteller om deres erfaringer.

Roommate-fallalarm

Webinar: RoomMate – ta med en sjef – Kundecase Tromsø kommune

RoomMate er ikke bare en banebrytende trygghetssensor. Den er også et verktøy som kan transformere og effektivisere hvordan helseinstitusjoner arbeider og hvor mange ressurser som kreves.

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg