<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Produkter

Roommate-sensio-fallsensor

RoomMate

En banebrytende trygghetssensor som reduserer og oppdager fall ved bruk av avanserte algoritmer, passiv varsling og anonymisert digitalt tilsyn.

ipad-sensio-velferdsportalen-web

Sensio 365

En helse- og omsorgsplattform som binder velferdsteknologi sammen og gir helsepersonell totaloversikt over alarmer og beboere i ett, brukervennlig grensesnitt.

IKOS-digital-tavle-samhandling

IKOS

IKOS er helsepersonell og helselederes digitale samhandlingstavle for å sikre god oppfølging av brukere og pasienter.

Safemate-trygghetsalarm

Safemate

Safemate gjør det enkelt å tilkalle hjelp i nødsituasjoner – både i og utenfor boligen, samt lokalisere brukere selv uten utløst alarm.

VEA-care-kollegavarsling-sensio-1

VEA Care

Armbånd, smykker og fastmonterte knapper som sender alarmer. Alt er trådløst og internett er ikke nødvendig.

Holder-hender-omsorg-sensio-1920x1080

Sensio Care

Utløs assistanse- og voldsalarm med posisjonering for rask bistand fra kollega. Alt koblet mot Sensio Pocket-appen.

Sensio_buddy

Sensio Buddy

Et alternativ eller supplement til RoomMate. Buddy har færre funksjoner, men fungerer blant annet godt på steder der beboere trenger mer enn en sensor hver.

DropIn

Sensio Dropin

Kamerabasert digitalt tilsyn, med mulighet for to-veis kommunikasjon. Vår enkleste løsning. Kontakt oss for mer informasjon om DropIn.

Sensio-pocket

Sensio Pocket

Sensio Pocket er vårt brukergrensesnitt for helsepersonell som benytter Sensio 365-plattformen. Appen er brukervennlig og gir god oversikt over all informasjon og varsler fra alle tilknyttede sensorer og teknologi.

Trygghetsalarm-pasient-pleier-omsorg

Sensio stasjonær trygghetsalarm

Sensios stasjonære trygghetsalarm kobles mot alarmknapp på klokke eller smykke rundt halsen. I tillegg kan det kobles på røykvarslere og trekksnor.

Smart_vakt_sensio

Smartvakt

Et pasientvarslingssystem med ekstra god lokaliseringsteknologi, samt spesielt god integrasjon mot CosDoc EPJ.