<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Områder

Sensios produkter og tjenester brukes på en rekke områder, blant annet på sykehjem, omsorgsboliger, private hjem, sykehus og boliger for psykisk utviklingshemmede.

 
Sensio - helsebygg - beboere

Helsebygg

Hjemmetjenesten-pasient-pleier

Hjemmetjenesten