<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Sensio Family

Involvering av pårørende er av avgjørende betydning for å skape en bærekraftig helsetjeneste. Sensio Family er en applikasjon utviklet spesielt for pårørende, som muliggjør sømløs deling av informasjon, deltakelse i alarmhåndtering og gir dem en plattform for å ta aktiv del i tjenestetilbudet til sine nærmeste. Dette bidrar til å styrke samarbeidet mellom pårørende og helsepersonell, samtidig som det gir kommunen muligheten til å unngå unødvendige besøk og effektivt forvalte ressursene der de trengs mest.

SensioFamily header bilde-1

 

Styrket samarbeid mellom helsepersonell og pårørende

Sensio Family legger til rette for bedre samarbeid og kommunikasjon mellom helsepersonell og pårørende. Dette kan bidra til å sikre kontinuitet i omsorgen og øke tryggheten til både brukere og pårørende.

 

 

 

Optimalisering av ressursbruk

Bedre bruk av ressurser og kommunikasjonsflyt gjennom involvering av pårørende i tjenestetilbudet

 

Full oversikt

Pårørende får full oversikt over hvilke trygghetsteknologi brukeren har tilgjengelig.

 

 

 

 

Økt trygghet

Økt trygghet både for brukerne og deres pårørende 

 

SensioFamily nettside

Håndter alarmer

Pårørende kan delta i alarmhåndteringen og se når alarmer går av. Hvis tilgjengelig, kan de vise at de tar hånd om situasjonen overfor resten av teamet.
 
SensioFamily varsling bilde-1

Ring til trygghetsalarm

Ring direkte til trygghetsalarm – eks. hvis bruker har falt og ikke kan ta telefon.
 
SensioFamily kart bilde

Se posisjon

Ved bruk av trygghtesalarm med GPS kan man lokalisere brukeren, spesielt nyttig i nødsituasjoner for å raskt avklare posisjon og finne raskeste vei til hjelp.

Hva er Sensio Family?

Sensio Family er en applikasjon designet for å lette samarbeidet og informasjonsflyten mellom pårørende og kommunens helsetjenester. Appen gir pårørende og kommunen en plattform for å samarbeide om alarmhåndteringen, og benytte ressursene på en bedre måte. 

 
Hvorfor bruke Sensio Family?  

Å bruke Sensio Family gir flere fordeler. For det første muliggjør det bedre samarbeid og koordinering mellom pårørende og kommunen, noe som resulterer i mer effektiv omsorg. Videre gir det pårørende enkel tilgang til viktig informasjon om situasjoner hos deres nærmeste, slik at de kan være bedre rustet til å støtte dem. Til slutt bidrar Sensio Family til økt trygghet og velvære både for brukerne og deres pårørende. 

 
Hvordan benytte Sensio Family?  

For å benytte Sensio Family, er det nødvendig at kommunen tar i bruk tjenesten. Når kommunen har integrert Sensio Family, kan ansatte enkelt legge til pårørende eller nære relasjoner som en del av teamet til brukeren via administrasjonsgrensesnittet. Deretter vil pårørende motta en invitasjon fra kommunen, som inneholder detaljert informasjon og en brukervennlig veiledning for å laste ned og komme i gang med applikasjonen. 

 
Hvem kan benytte Sensio Family?  

Sensio Family er tilgjengelig for pårørende, nære relasjoner eller frivillige som deltar i omsorgen for brukere. Som bruker av Sensio Family får man mulighet til å motta varsler fra tjenestemottakers trygghetsteknologi, før varselet går til sentralt alarmmottak. Samtidig kan man få tilgang til funksjoner tilknyttet trygghetstegnologien, som å ringe eller lokalisere enheter. 
 
Hvordan fungerer alarmhåndteringen i Sensio Family? 

Når en alarm utløses, blir først pårørende varslet. Med Sensio Family kan brukere være sikre på at varsler når frem, selv om medlemmer av pårørendeteamet ikke er tilgjengelige til å svare på alarmen. Hvis ingen i pårørendeteamet kan svare på alarmen, vil kommunen alltid være et sikkerhetsnett og håndtere situasjonen raskt. Dette skjer gjennom en sømløs kommunikasjon og samhandling i appen, som sikrer at alle involverte kan være trygge på at tiltak blir satt i verk raskt og effektivt. 

Hvordan ta i bruk Sensio Familie?

Hvis du er privatperson må du kontakt servicekontoret i din kommune for å høre om tjenesten tilbys. Hvis du er ansatt i kommunen kan du kontakte oss for å få mer informasjon og komme i gang.
#MerTidTilOmsorg