<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Hvorfor Sensio?

I Sensio er vi brennende opptatt av å skape en bedre helse- og omsorgstjeneste. Løsningene våre gjør livet bedre for tjenestemottakere, beboere og pasienter, mens helsepersonellet får det enklere og sparer tid. Vi har også løsninger som trekker pårørende og frivillige inn i omsorgen. Vår neste generasjons velferdsteknologi er velutprøvd, enten det er revolusjonerende trygghetssensorer, skybasert helseplattform, markedsledende mobile trygghetsalarmer eller andre produkter og tjenester.

Vi startet i 2009 og er Nordens ledende leverandør av velferdsteknologi, med flere hundre kunder i Norge, Sverige, Danmark, UK, Frankrike og Island.   Det er en rekke årsaker til hvorfor Sensio er kundenes foretrukne leverandør av velferdsteknologi:

Produkter og løsninger som beviselig fungerer og gir verdi

Velferdsteknologi er fortsatt i en tidlig utviklingsfase, men i Sensio har vi mange års erfaring med utvikling, produksjon, implementering og bruk av velferdsteknologi hos flere hundre kunder i flere land. Våre løsninger og produkter har gjennom omfattende bruk over flere år bevist å gi enorme verdier både for tjenestemottakere, helsepersonell og samfunnet som helhet.

Verdensledende teknologi

Sensio produserer blant annet den mest avanserte fall-sensoren i verden, RoomMate. Denne multisensoren er installert på rundt 10.000 rom og har en rekke funksjoner, som digitalt tilsyn, passiv varsling ved potensielt farlige situasjoner, samt en aktivitetsoversikt som gir en unik beslutningsstøtte for å gi individuell oppfølging og behandling av tjenestemottakere.

En rådgiver for digital transformasjon

Vi har vært gjennom flere hundre implementeringer og lærer noe av hvert eneste prosjekt – både på godt og vondt. Erfaringene og ekspertisen tar vi med oss når vi bistår nye kunder i hvordan de best kan ta i bruk velferdsteknologi og oppnå størst mulige gevinster. Velferdsteknologi muliggjør en digital transformasjon av hvordan man jobber innen helse- og omsorgstjenesten. Dette krever endringsledelse, noe som kan være utfordrende. Som kunde av Sensio kan du være trygg på at du får den beste rådgivningen og støtten for å gjennomføre en digital transformasjon.

Forenkler hverdagen til helsepersonell

Med Sensios brukervennlige løsninger får du en trygghet for at alle beboere og pasienter blir passet på og våket over – uten å bli overvåket. Dermed vil de som trenger hjelp få hjelp til rett tid. Det gir mer tid, overskudd og arbeidsglede for helsepersonell, samt mindre stress og lavere sykefravær.

Erfaring fra helsevesenet

 I Sensio har vi mange helsefaglige arbeidere, så vi kjenner utfordringene deres og kan hjelpe dere å løse dem med relevant erfaring. Dette bidrar også inn i tjeneste- og produktutviklingen vår.

Rask og god kundeservice

Sensio, og velferdsteknologi generelt, er i rask vekst. Samtidig er Sensio små nok til å ha korte informasjonsveier internt og et godt samarbeid mellom alle avdelinger. Dette gjør at vi kan yte rask og god kundeservice i flere kanaler, slik at du alltid kan være trygg på å få bistand når du har behov for det.

Kvalitet og samhandling i omsorgsarbeidet

Vi har gode løsninger for å knytte tjenester og personell sammen på tvers av omsorgsinstitusjoner, samt for å inkludere pårørende og nærstående i omsorgsarbeidet. I tillegg har vi kvalitetsverktøy som sikrer at både helsepersonell og ledere kan være trygge på at brukere og pasienter får god oppfølging, minst på nivå med det som kreves i lovverk, nasjonale føringer og kommunale kvalitetsstandarder.

Brukerstyrt tjenesteinnovasjon

Våre kunder er våre viktigste rådgivere og gir verdifulle tilbakemeldinger til hvordan vi og våre tjenester kan bli enda bedre. Vår tjenesteutvikling er alltid basert på innspill fra kundene og testes ut i flere runder før vi slipper nye versjoner.

Inhouse utviklingsmiljø

Samtidig som vi praktiserer brukerstyrt tjenesteinnovasjon har vi et stort utviklingsmiljø på vårt hovedkontor. Denne kombinasjonen gjør at vi raskt kan reagere på brukernes behov og ønsker, og dette skaper et tett utviklingssamarbeid.

Leverandør av hele produktverdikjeden

Mange leverandører tilbyr et produkt. Sensio tilbyr et bredt spekter av produkter som snakker sammen og sørger for å dekke de fleste behov innen helse- og omsorgssektoren. Med Sensio får du en leverandør som kjenner utfordringene og løsningene godt innenfor helse- og omsorgssektoren, og hvordan teknologien bør benyttes for å gi best mulig verdi.

Åpne løsninger med gode integrasjonsmuligheter

Vår helse- og omsorgsplattform Sensio 365 er navet som kobler all velferdsteknologi sammen, slik at du kan få opp alle varsler og alarmer i ett, felles brukergrensesnitt – enten det er på mobilen, en skjerm på vaktrommet eller andre enheter. Sensio 365 har et åpent API som gjør at du kan integrere inn eksisterende eller ny velferdsteknologi også fra andre leverandører. Dermed kan du være sikker på at det aldri blir feil å velge Sensio som fundament.

Data og analyse-funksjonalitet

Gjennom våre plattformer får du statistikk, rapporter og aktivitetsoversikter, noe som gir et unikt beslutningsgrunnlag til å gi individuell oppfølging og behandling av tjenestemottakere. Vi utvikler stadig kraftigere dataanalyse-funksjonalitet i våre tjenester og produkter, slik at du kan optimalisere tjenesteytingen basert på fakta.

Kunstig intelligens og maskinlæring

Vi har et eget team som jobber med videreutvikling av løsninger innen kunstig intelligens og maskinlæring, slik at du vil få stadig bedre og mer innovativ funksjonalitet automatisk oppdatert inn i dine Sensio-produkter og tjenester.

Bli bedre kjent med Sensio

Svein-Rune Bjørkmo - St Hanshaugen

Les våre kundehistorier

IKOS-2

Lær om våre produkter

yannes-kiefer-4jQrfjfeN88-unsplash

Gratis rådgivning