<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

VEA Care

VEA Care er en tilkallings- og varslingsløsning for hjem, omsorgsboliger og institusjoner. VEA Care er utviklet for personer som kan ha behov for hjelp i det daglige, eller i utrygge situasjoner.

VEA Care sin sensor gir økt trygghet

 

Umiddelbar hjelp

Ved bruk av VEA care i omsorgstjenesten vil pasienten umiddelbart kunne kontakte hjelp dersom det er behov for assistanse. Enten det er i bolig eller på institusjoner, vil vakthavende bli varslet og umiddelbar assistanse vil bli sendt. 

 

Kollegavarsling 

VEA Care kan brukes på arbeidsplasser av ansatte i omsorgstjenesten, for å varsle om behov for assistanse i krevende situasjoner der man trenger et ekstra sett med hender. VEA Care kan dermed benyttes på blant annet sykehjem og i hjemmetjenesten.

 

 

Trygghet

VEA Care kan benyttes på arbeidsplasser der man opplever utagering og vold, slik at man kan varsle om behov for umiddelbar assistanse fra kollegaer. VEA Care benyttes for eksempel på legekontorer, skoler, offentlige kontorer og lignende.

Hva er VEA Care?

Effektive varslingsløsninger for omsorg og trygghet.
VEA Care er tilkallings- og varslingsløsninger for personer som kan ha behov for hjelp av andre i daglig arbeid eller ved utrygge hendelser.

Med en VEA Care-løsning vil man raskt kunne kommunisere behov for hjelp til kolleger, omsorgstjenester eller vaktpersonell internt eller eksternt. Ett trykk på en knapp og melding sendes raskt og sikkert til mottakere.

Hvem trenger VEA Care?

"Plug and Play" eller tilpasset

Fordeler med VEA Care

Fleksibilitet ved VEA Care

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg