<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Sykehus 

Det viktigste for en sykehuspasient er å få god behandling, føle trygghet og komme raskt på beina igjen. Våre løsninger for sykehus støtter helsepersonellet med disse oppgavene, slik at pasientens opphold kan bli så kort og godt mulig, og at ikke nye pasientskader skal oppstå på sykehuset.

Produktene kan kutte ned sykehustiden for pasienter

 

Forhindre og varsle fall

Fall blant pasienter er et betydelig problem i helsesvesenet, spesielt blant eldre og de med bevegelseshemninger. Våre sensorer installeres diskret i pasientrom og bruker sofistikerte algoritmer for å automatisk oppdage potensielt farlige situasjoner raskt, slik at helsepersonell kan komme raskt til og forhindre fall. Et eventuelt fall vil også bli oppdaget slik at assistanse kan komme umiddelbart.  

 

Trygghet og mer tid til omsorg

Trygghetssensoren bidrar til å kartlegge pasientbevegelser og atferdsmønstre, slik at helsepersonell kan få verdifulle innsikter i pasientens behov. Ved å forstå pasientenes rutiner og atferd kan medisinske fagfolk gi personlig tilpasset omsorg og støtte, noe som  reduserer uro og potensielle skader og bidrar til å ikke gjøre oppholdet lenger enn nødvendig.

 

Effektivisering og ressursstyring 

Sensorens brukervennlige grensesnitt effektiviserer arbeidsflyten og forbedrer ressursstyringen. Den sentraliserte oversikten gjør at helsepersonalet kan overvåke flere pasienter samtidig, slik at de raskt kan reagere på alarmer og prioritere omsorgen basert på alvoret i situasjonen. Dette optimaliserer ressursene og fører til mer effektiv og målrettet pasientomsorg..

Sensio tilbyr løsninger for sykehus

Roommate

RoomMate

En banebrytende trygghetssensor som reduserer og oppdager fall ved bruk av avanserte algoritmer, passiv varsling og anonymisert digitalt tilsyn.

Sensio_365

Sensio365

Sensio 365 er neste generasjons helse- og omsorgsplattform som binder velferdsteknologi sammen og gir deg totaloversikt i ett, brukervennlig grensesnitt.

Sensio-pocket

Sensio Pocket

Sensio Pocket er vårt brukervennlige grensesnitt for helsepersonell, tilgjengelig på en rekke enheter og skjermer. Appen gir god oversikt over alle alarmer og nødvendig informasjon.

SensioCare_klokke

SensioCare

SensioCare er moderne og fleksible løsninger for pasientvarsling, voldsalarm, digitalt tilsyn, dørstyring, samt lokalisering av brukere, alarmer og utstyr.

Sykehus - utfordringer og mål

Fall blant pasienter på sykehus er en stor utfordring som kan føre til alvorlige skader og forlenget sykehusopphold for pasienten. Eldre pasienter og de med nedsatt mobilitet er spesielt utsatt for fallulykker, noe som krever nøye overvåking og rask respons fra helsepersonell. Her kommer RoomMate fra Sensio inn som en viktig løsning for å takle denne utfordringen.

RoomMate er en avansert digital sensor som kan installeres diskret i pasientrom for å overvåke bevegelsene til pasientene i sanntid. Sensoren bruker avanserte algoritmer for å oppdage fall øyeblikkelig, og sender umiddelbare varsler til sykepleiepersonalet så snart en potensiell fallhendelse blir identifisert.

Ved å gi sykepleiere og annet helsepersonell rask tilbakemelding om pasientens fallrisiko, gir RoomMate dem muligheten til å gripe inn umiddelbart og gi nødvendig assistanse. Tidlig intervensjon kan redusere alvorlige konsekvenser av fall og bidra til å minimere skader og komplikasjoner for pasientene.

RoomMate er også en viktig ressurs for å kartlegge og analysere pasientenes bevegelsesmønstre over tid. Denne innsikten gir helsepersonell verdifull informasjon om pasientenes mobilitet og kan hjelpe med å tilpasse omsorgen og forebyggende tiltak for å redusere risikoen for fremtidige fall. Med sensoren fra RoomMate kan sykehuset styrke pasientsikkerheten og forbedre kvaliteten på omsorgen for pasientene. 

Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan vi kan bistå.

 

Hør fra noen av våre fornøyde kunder

Sykehuset-Levanger_roommate-1

Levanger sykehus eliminerte fall med bruk av RoomMate

Med RoomMate opplever nattevaktene som jobber alene mindre stress, og de ansatte har et økt fokus på fallforebygging. Det har resultert i at det ikke har forekommet et eneste fall på avdelingen de siste tre månedene.

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg