<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

IKOS

IKOS er helsepersonell og helselederes digitale samhandlingstavle for å sikre god kvalitet og oppfølging av brukere og pasienter.

IKOS-samhandlingstavle-sensio-velferdsteknologi

 

Kvalitet og pasientsikkerhet

Avdelingen legger inn sin kvalitetsstandard for brukeroppfølging i IKOS. Sjekklister, kartlegginger og frister sikrer god praksis. 

 

Effektive tjenester

Alle ansatte ser hva som skal gjøres, det som haster, beskjeder og hvem som har ansvar. Informasjonen er tilgjengelig når man trenger det på tavle eller mobil app. Det er tydelig hva kollegaer og andre avdelinger har utført og hvor man skal ta over.  

 

Samhandling

IKOS sikrer sømløs brukeroppfølging på tvers av personell, skift og avdelinger. Alle ser status og samarbeider via PC, storskjerm på vaktrommet og på mobil.

 

Motiverte ansatte

Oppfølgingen av brukerne via IKOS er tydelig og forståelig for alle. IKOS-tavlen gir oversikt over risikoområder, hva som må prioriteres, anbefalt kompetanse og ansvarlige. Det gir grunnlag for håndterlig arbeidsfordeling. IKOS gir god mening for fagpersonell.  

IKOS_status_sanntid_tavle

Status i sanntid

IKOS gir oversikt over status og oppfølging for alle brukere og inneholder gjennomtenkte sjekklister og frister basert på lovverk, nasjonale føringer og kommunal kvalitetsstandard.
Sensio_velferdsportalen_pc-skjerm_pleier

Rapporter og statistikk

Dokumentér og forbedre kvaliteten i tjenesten gjennom IKOS sin statistikkmodul, som gir historikk, trender og beslutningsstøtte.
SensioPocket_tilpassedealarmer3

EPJ-integrasjon

IKOS kan integreres mot EPJ-systemene Gerica, Profil, CosDoc og Helseplattformen via VKP. Få pasientinformasjon fra EPJ, og gjør journalføringen i IKOS med automatisk overføring til EPJ.

Vi har IKOS-løsninger tilpasset både nye brukere og dere som ønsker å ta IKOS et steg videre:

IKOS-tavle i nye avdelinger

IKOS Basis

Nye avdelinger som vil starte med IKOS får et «Beste praksis» utkast til tavleoppsett tilpasset sitt tjenesteområde. IKOS benyttes blant annet av:

  • Tjenestekontor
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Bemannede boliger
  • Sykehjem og helsehus
  • Tjenester til funksjonshemmede
  • Rus og psykisk helsetjeneste
  • Tverrgående team innen demens, kreft og rehabilitering

IKOS statistikkmodul

IKOS Pluss

Kommuner som benytter IKOS Basis kan oppgradere til IKOS Pluss med statistikk.

Tidligere innregistrerte data vil inngå i statistikken. Hver avdeling får tilgang til IKOS Dashbord med resultater om risikonivå, kvalitet, tilgjengelig kompetanse og effektive tjenester. Man ser status, historikk, resultater per medarbeider og kan sammenligne avdelinger.

IKOS statistikk benyttes i tavlemøter, fagmøter, medarbeidersamtaler og ledermøter, og gir grunnlag for analyse og forbedring av tjenestene. 

IKOS kurs og workshops

IKOS Avansert

Kurs og workshops tilbys til de som vil starte med IKOS i nye avdelinger, få mer ut av IKOS i eksisterende avdelinger eller bli kjent med IKOS statistikk.

I kursene fletter vi e-læring og veiledning slik at ledere og superbrukere raskt får på plass skreddersydde tavleoppsett og gode planer for daglig bruk.

  • IKOS i nye avdelinger - Alt du trenger for å få en god oppstart
  • IKOS oppfriskning - Evaluer og optimaliser eksisterende bruk og ta i bruk ny funksjonalitet
  • IKOS statistikk - Grundig innføring i IKOS rapporter og hvordan disse kan skape ekstra verdi i tjenesten.

+ KOMMUNER

benytter IKOS

Inntil AVDELINGER

per kommune bruker IKOS

Totalt + AVDELINGER

benytter IKOS

Hva er IKOS?

IKOS står for Individbasert kompetansestyring. Vi tar utgangspunkt i individet som trenger tjenester, og sikrer rett person på rett plass for å levere tjenestene med god kvalitet. IKOS hjelper kommuner og helsepersonell med å sikre gode tjenester på en effektiv måte. Det gir arbeidsmotivasjon og gode resultater.

IKOS brukes av hjemmetjenesten, sykehjem, ambulante team og tjenestekontor.  

Når ansatte kommer på jobb starter de vakten med å ta en titt på IKOS – enten på PC, den digitale tavlen på vaktrommet, eller på mobilen. Der får de raskt et overblikk over alle brukere og pasienter, hva som er deres status og hvilke oppgaver som må prioriteres gjennom dagen.

Er det hensyn eller bestemte pasienter det er spesielt viktig å være oppmerksomme på denne dagen? Er det noen nye beskjeder i kalenderen?  Det er enkelt å skreddersy oppsettet av IKOS, slik at den viser akkurat den informasjonen avdelingen ønsker.

IKOS er en skytjeneste og er ikke låst til bestemte skjermer. Det vil si at dere kan koble IKOS mot eksisterende skjermer dere allerede har - enten det er skjermer på vaktrom, på mobilen, på pc'en eller andre skjermer. 

Les hva våre kunder sier om IKOS

hjemmetjenesten-drammen

Hjemmetjenesten i Drammen

Er hverdagen preget av mange oppgaver og prioriteringer, komplekse sykdomsbilder for pasientene og ansatte med ulik stillingsprosent?

Webinar - On demand: 

IKOS digital tavle for kvalitet og samhandling

Sett av en time og få en god innføring i IKOS i dette webinaret, der du blant annet får se verktøyet i praktisk bruk.  

SE WEBINARET NÅ!
IKOS-digital-tavle-samhandling

Vi hjelper deg med IKOS!

Du får god hjelp fra oss fra første stund for å komme i gang med IKOS. Innføring skjer med veiledning og tilgang til e-læring, samt et bibliotek med Beste praksis sjekklister og kartlegginger som kan benyttes i avdelingen. Veiledning og e-læring er flettet sammen slik at ledere og ansatte effektivt kan få sin kvalitetsstandard for brukeroppfølging på plass i IKOS og komme i gang med daglig bruk.

Sammen skaper vi #MerTidTilOmsorg