<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

RoomMate

RoomMate er en banebrytende trygghetssensor som reduserer og oppdager fall ved bruk av avanserte algoritmer. 

Bilde av den revolusjonerende trygghetssensoren RoomMate

 

Færre fall og skader

Fall blant eldre er ofte starten på en raskt nedadgående spiral. Forhindrer vi fall øker livsgleden og livslengden, samtidig blir eldreomsorgen mer bærekraftig.

 

Redusert stress og sykefravær

Helsepersonell innen eldreomsorgen merker at presset og stresset øker. RoomMate gir bedre oversikt og bedre prioriteringer. Dermed får du bedre dager og økt energi.

 

Bedre søvn med færre tilsyn

Fysiske tilsyn på natt vekker ofte beboeren slik at den sover dårlig. RoomMate fjerner behovet for unødvendige tilsyn og gir beboeren bedre søvn, livskvalitet og livsglede.

 

Mer tid til fysisk omsorg

Vit til enhver tid hvilke beboere som trenger hjelp - og hvilke som ikke trenger hjelp. Dermed frigjøres kapasitet, og du får bedre tid til å ta deg av dem som trenger det mest.

Sykepleier ser på RoomMate sitt anonymiserte bilde på pc-skjerm

Digitalt tilsyn

Få muligheten til å se og snakke med beboeren for raskt å vurdere om det er behov for fysisk tilsyn.
Bilde av hvordan RoomMate sine digitale tilsyn ser ut på diverse skjermer

Automatisk varsling

Beboeren trenger ikke varsle selv. RoomMate oppdager farlige situasjoner og sender alarm til personalet.
Aktivitetsoversikt i appen til trygghetssensoren RoomMate

Aktivitetskartlegging

Aktivitetsdata gir en unik beslutningsstøtte for å gi beboere individuell oppfølging og behandling.

+ KUNDER

har installert RoomMate

DRIFTSDØGN

RoomMate er en teknologi som fungerer

sensorer

i bruk i hele Europa

Hva er RoomMate?

 • Anonymisert, digitalt tilsyn gir deg muligheten til å se og snakke med beboeren for raskt å vurdere om det er behov for fysisk tilsyn.
 • Automatisk varsling ved farlige situasjoner gjør at beboeren ikke trenger å varsle selv. RoomMate oppdager farlige situasjoner og varsler personalet. Spesielt viktig for personer med demens.
 • Aktivitetsoversikt gir en unik beslutningsstøtte for å gi beboere individuell oppfølging og behandling.
 • Mulighet for å håndtere RoomMate i egen app, eller i Sensio Pocket-appen på lik linje med øvrige alarmer.

RoomMate - Én sensor med mange funksjoner:

 • Reist seg opp i seng - varsler før brukeren forlater sengen
 • Forlatt seng – oppdager om brukeren har forlatt sengen og hvor lenge
 • Dør – oppdager inn og utgang av rom, alarmerer direkte
 • Bad – varsler om beboer har vært unormalt lenge på toalettet
 • Stol- oppdager om en bruker forlater en stol eller sofa
 • Fall – oppdager opp til 99% av alle fallulykker
 • Aktivitet i rommet – oppdager om brukeren går rundt i rommet
 • Manglende bevegelse i seng – oppdager om brukeren ligger for stille
 • Lyd - oppdager om brukeren feks roper på hjelp
 • Samtale - toveis kommunikasjon
 • Digitalt tilsyn - anonymisert med 3D-sensor
 • Ulike typer tilsyn - farget, anonymisert tale og gråskala

Hør fra kunder som bruker RoomMate

Markatun Gran Kommune 2

Markatun III revolusjonerer omsorg for demenspasienter med RoomMate

Med den banebrytende fallsensoren RoomMate, har Markatun III oppnådd effektiv ressursbruk, redusert behovet for fysisk tilsyn og styrket ansattes engasjement, eierskap og stolthet.

Bamble helsehus

Bamble helsehus økte søvnkvaliteten hos pasientene ved bruk av velferdsteknologi

Ved Bamble Helsehus opplevde de færre fall hos pasienter, bedre søvnkvalitet og roligere dager på skjermet avdeling etter å ha tatt i bruk den banebrytende trygghetssensoren RoomMate. 

Trysil bo- og aktivitetssenter

Trysil bo- og aktivitetssenter flyttet digitalt tilsyn ut i distriktet med hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten yter tjenester til alle som trenger det uansett lange avstander, små grender, grusveier og vinterføre, i en kommune som strekker seg over ca. 6x8 mil. Med slike avstander, er det nyttig å kunne tilby digitalt tilsyn ved bruk av RoomMate.

Vanlige spørsmål om RoomMate

Hva er RoomMate?

Hvem er i målgruppen for RoomMate?

Hvor kan jeg kjøpe RoomMate?

Fungerer RoomMate når det er mørkt?

Hvordan håndterer RoomMate visuell og/eller hørbar tilsyn?

Hva er personvernfunksjonene til RoomMate?

Hva trenger RoomMate for å fungere?

Hvor produseres RoomMate?

Pleier-beboer-sykehjem-sensio trygghet 1024x768

RoomMate gir store gevinstrealiseringer for norske kommuner

RoomMate skaper en høy økonomisk gevinstrealisering gjennom en digital transformasjon av arbeidsmetodikk, noe som ofte kan være avgjørende for å kunne begrunne en slik investering i velferdsteknologi.

RoomMate-pcskjerm-sensor

Webinar: RoomMate for superbrukere

Vår visjon hos Sensio er å hjelpe deg til å bli eksepsjonell i konfigurasjonen av RoomMate-systemet, slik at du føler deg helt trygg og klar til å levere superopplevelser for både helsepersonell og beboere.

Pleier-beboer-sykehjem-sensio 1440x900

Webinar: RoomMate beste praksis i implementering

Hvordan gjennomføre et prosjekt som ender opp i en helt ny digital måte å jobbe på? Vi vil snakke om å bygge inn "endringsledelse" i prosjektgjennomføringen, slik at det blir helt naturlig og ikke noe kunstig og fremmed. Målet er å bli skikkelig god på bruk av RoomMate på en mye kortere tid. Meld deg på her! 

Søvnmonitorering - sykehjem - natt - tilsyn

Webinar: RoomMate at night

"RoomMate er nattevaktens beste venn". Dette er en påstand vi står inne for etter flere års erfaring og positive tilbakemeldinger fra kunder rundt bruken av RoomMate på sykehjem. Hør erfaringer fra Bamble og Stavanger kommune. 

Roommate-device-389x260

Webinar: RoomMate – ta med en sjef – Kundecase Tromsø kommune

RoomMate er ikke bare en banebrytende trygghetssensor. Den er også et verktøy som kan transformere og effektivisere hvordan helseinstitusjoner arbeider og hvor mange ressurser som kreves.

RoomMate i hjemmetjenesten

Webinar: RoomMate i hjemmetjenesten

Med RoomMate installert kan brukere i hjemmetjenesten med høyt pleiebehov bo hjemme lenger enn før. Trysil Kommune deler sine erfaringer med bruk av RoomMate i hjemmetjenesten.

Det er enkelt å komme i gang! 

Sensio sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på RoomMate. Spør oss gjerne om ROS, DPIA eller andre ting dere lurer på. Under kan du også gå til vår e-læringsportal "Sensio Learn", besøke supportsidene for RoomMate, eller logge inn i våre løsninger.