<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Søvnmonitorering

Med Somnofy kan søvn og pust kartlegges via kontinuerlig kontaktløs måling, noe som gir mer og bedre innsikt i helsetilstanden til tjenestemottakeren. Monitoreringen gir oversikt og kan varsle dersom personen går ut av sengen, er urolig, eller roper etter hjelp. Nøyaktig måling av pusten kan gi verdifull informasjon for å tidlig kunne avdekke en forverret helsetilstand. 

Eldre kvinne sover godt med trygghet av søvnmonitorering

 

Forhindre fall

Ved søvnmonitorering kan man se når tjenestemottakeren er ute av seng, er våken eller virker urolig. Ved behov kan fysiske tilsyn utføres for å se til tjenestemottakeren, for å unngå fall eller vandring om natten. Sensoren kan også utløse alarm dersom det er detektert høye lyder, som rop etter hjelp.

 

Medisinering

Ved å kartlegge søvnmønstre kan man få informasjon for å optimalisere søvn med mål om å unngå bruk av sterke sovemedisiner. Man vil lettere kunne se tjenestemottakerens reaksjon på medisinering og seponeringer, og justere behandlingen deretter. Generell uro og nattevandring vil bli kartlagt, slik at effekten av tiltak for å motvirke dette måles.  

 

Trygghet

Hver morgen kan man få en automatisk generert nattrapport for alle tjenestemottakere man har ansvaret for. Denne indikerer avvik i pustefrekvens, uro eller søvn for tjenestemottakerne. Med kontinuerlig måling over tid kan endringer fra en normalsituasjon oppdages, noe som kan indikere en forandring i helsetilstand som raskt kan fanges opp og behandles. Dette skaper trygghet både for tjenestemottaker, pårørende og helsepersonell.

Sensio integrerer mot flere løsninger for søvnmonitorering

Sensios ehelseplattform Sensio 365 kan integreres mot spesifikke søvnmonitoreringsprodukter som Somnofy og vår egen RoomMate. Da kan du få alle alarmer og andre pasientvarsler opp i samme brukergrensesnitt i vår brukervennlige app Sensio Pocket - både på mobiltelefon og skjermer på vaktrom og andre steder.
Lurer du på hva som passer best for dere? Kontakt oss for gratis rådgivning.

Somnofy-søvn-kartlegging

Somnofy

Somnofy måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen. Monitoren kan stå på nattbordet eller henges på veggen og forbindes via Wifi.

RoomMate-trygghetsalarm-sensio 1024x768

RoomMate

RoomMate er vår banebrytende trygghetssensor som blant annet reduserer og oppdager fall, og som gir en fyldig aktivitetsoversikt gjennom natten.

Hva er søvnmonitorering?

Hvorfor bruker man søvnmonitorering?

Hvem kan benytte søvnmonitorering?

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg