<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Förebygga och upptäcka fall

Fallolyckor bland äldre är den största orsaken till snabbt försämrad livskvalitet och behovet av en plats på institution. Att förebygga fall är därför en av äldreomsorgens viktigaste uppgifter. Sensio har fallarm som både förebygger fall och upptäcker och varnar om olyckan skulle vara framme.

Äldre man har fallit, men RoomMate står på i bakgrunden

 

Stanna hemma längre

Fall leder ofta till inläggning på institution. Lösningar som förebygger fall innebär därför att personen kan bo hemma längre – till förmån för sig själv och äldreomsorgen.

 

Undvik skador och lidande

Fall är den i särklass största orsaken till skador bland äldre, och skadorna är ofta allvarliga. Att undvika fall är därför mycket viktigt för livskvaliteten.

 

 

Bättre resursutnyttjande och sparade kostnader

Uppföljning och behandling av fall är mycket resurskrävande och kostsamt. Genom att minimera antalet fall blir det mer resurser och tid över till resten av äldreomsorgen.

Sensio erbjuder flera lösningar för att förhindra fall

Vi har allt från världsledande produkter till bra budgetlösningar inom höstlarm.
Undrar du vad som passar dig bäst? Läs mer nedan, eller kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Roommate_Sensor-detalj-venstre

RoomMate

En banbrytande trygghetsensor som minskar antalet och upptäcker fall med hjälp av avancerade algoritmer, passiva larm och anonymiserad digital tillsyn.

Safemate-trygghetsalarm

Safemate

Safemate gör det enkelt att tillkalla hjälp i akuta situationer – både i och utanför hemmet, samt lokalisera brukare även utan att ett larm utlöses.

Sensio_buddy

Sensio Buddy

Ett alternativ eller komplement till RoomMate. Buddy har färre funktioner, men fungerar bra på platser där boende behöver mer än en sensor var.

Vad är sensorer som kan upptäcka och förhindra fall?

Varför är det viktigt att förebygga och upptäcka fall?

Hur kan du upptäcka och förhindra fall?

Vem kan hjälpa till att upptäcka och förebygga fall?

Hos Sensio är du i goda händer - läs vad våra kunder säger:

Sykehuset Levanger RoomMate

Levanger Hospital stroke och geriatrik avdelning eliminerade fall med RoomMate digital övervakning

Med RoomMate upplever nattskift som arbetar ensamma mindre stress och anställda har ett ökat fokus på fallförebyggande.

Du får hjälp av oss redan från början

Vi säkerställer ett bra genomförande, utbildning och löpande drift, så att du är trygg i Sensios välfärdsteknik.