<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

SensioCare

SensioCare är moderna och flexibla lösningar för patientanmälan, våldslarm, digital tillsyn, dörrkontroll samt lokalisering av brukare, larm och utrustning.

SensioCares välfärdsteknikklockor ger ökad säkerhet

 

Larmklocka

Både personal och patienter får larmklockor som kan användas om det finns ett akut behov av hjälp, antingen vid fall av patient – ​​eller behov av assistans för personal.

 

Användarnas plats

Användaren vet att han kommer att få hjälp om han behöver hjälp. Detta är också bra trygghet, och ger avlastning för anhöriga. Detta ger också trygghet för personalen som kan lokalisera patienten om något händer. 

 

Varningssensorer

Med sensorer som kan meddela om det sker rörelse in eller ut ur rummet, samt dörrkontroll vid behov, har personalen bättre överblick över patienternas status.

 

Mer tid för fysisk vård

Vet hela tiden vilka invånare som behöver hjälp – och vilka som inte behöver. Detta frigör kapacitet, och du får mer tid att ta hand om dem som behöver det mest.

SensioCare - Funktioner och fördelar
SensioCare har flera trygghetsprodukter
  • Vårt flexibla system kan utökas med sensorer och brytare efter behov, samt tillägg som Sensio Pocket och Sensio Alarm Board.
  • Sladdskydd monterat i taket eller ovanför sängen, så att det är lättillgängligt för patienten.
  • Möjlighet till utbyggnad med passiva givarlarm i boenderum och ljusstyrning finns också.
  • Systemet har inbyggda funktioner för diskret avisering vid gång, och dörrkontroll som kan aktiveras vid behov.
  • Anställda och boende tilldelas larmknappar som kan fungera som assistans- eller våldslarm för anställda och som larmknapp för boende. Kan enkelt konfigureras om.
  • Rumspanelen används för att tysta larmet, markera dig som närvarande eller utlösa assistans eller nödsamtal. Detta kan integreras i Sensio Pocket.
  • Med Sensio-dekalen kan du markera dig närvarande och stänga av larm genom att hålla Sensio Pocket App nära dekalen.
  • Brandlarm kan integreras i Sensio 365, och kopplas automatiskt till en Sensio Care Gateway eller motsvarande.

Hör från kunder som använder SensioCare

ibestad-kommune-2

Ibestads kommun ger bättre patientvård med välfärdsteknik

Vårdpersonalen upplever en bättre arbetsmiljö och mer tid för vård med verktygen Sensio Pocket och Sensio Patientlarm.

Du får hjälp av oss redan från början

Vårt flexibla system kan även utökas med fler sensorer och brytare efter behov. För att optimera funktionaliteten kan du även lägga till Sensio Pocket och Sensio Alarmboard som naturliga tillägg. Nedan kan du gå till vår e-lärande portal "Sensio Learn", besöka supportsidan, eller logga in.

Vi säkerställer ett bra genomförande, utbildning och löpande drift, så att du är trygg i Sensios välfärdsteknik. Tillsammans skapar vi

#MerTidFörVård