<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

RoomMate

RoomMate är en banbrytande trygghetssensor som minskar och upptäcker fall genom avancerade algoritmer. RoomMate är hälso- och sjukvårdspersonalens och brukarnas bästa stödjande verktyg för en mer värdig äldreomsorg.

Bild på den revolutionerande trygghetssensorn RoomMate

 

Färre fall, färre skador, minskat lidande

Fall bland äldre är ofta starten på en snabbt nedåtgående spiral. Om vi förhindrar fall ökar livsglädjen och livslängden samtidigt som äldreomsorgen blir mer hållbar.

 

Mindre stress och lägre sjukfrånvaro

Du som arbetar inom äldreomsorgen märker att trycket och stressen ökar. Med RoomMate får du bättre översikt och kan göra rätt prioriteringar av din tid. På så sätt kan du uppleva bättre dagar och ökad energi, vilket kan leda till minskad sjukfrånvaro.

 

Bättre sömn med färre fysisk tillsyn

Fysisk tillsyn på natten kan ofta väcka en boende, vilket leder till dålig sömn och kan ge upphov till en dålig dag. RoomMate eliminerar behovet av onödig tillsyn och ger boende bättre sömn och livskvalitet.

 

Mer tid till fysisk omsorg

Med RoomMate vet du alltid vilka boende som behöver hjälp - och vilka som inte behöver hjälp. Detta frigör kapacitet och ger dig mer tid att ta hand om dem som behöver det mest.

Sjuksköterska tittar på RoomMates anonymiserade bild på PC-skärmen

Anonymiserad digital tillsyn

Ger dig möjlighet att se och prata med den boende för att snabbt bedöma om fysisk tillsyn behövs. 
Bild på hur RoomMates digitala kontroller ser ut på olika skärmar

Automatisk varning

Boende behöver inte själva larma. RoomMate upptäcker farliga situationer och skickar larm till personalens mobiltelefoner och personalrum
Aktivitetsöversikt i appen för säkerhetssensorn RoomMate

Aktivitetskartläggning

Aktivitetsdata ger unikt beslutsstöd för att ge individuell uppföljning och behandling till boende.

+ KUNDER

använder RoomMate

DAGAR I DRIFT

driftdagar RoomMate har varit i bruk

sensorer

installerat i Europa

Vad är RoomMate?

Äldrevågen är här i full kraft, och antalet personer med demens ökar snabbare än tidigare förväntat. Det finns inte tillräckligt med varma händer för att täcka behoven inom äldreomsorgen. Välfärdsteknologi blir allt viktigare för att med knappa resurser, kunna ge bästa möjliga vård till boende och patienter. Med RoomMate installerat får vårdpersonal stora tidsbesparingar så att de kan prioritera bättre och använda sin tid till dem som behöver det mest.

RoomMate - En sensor med många funktioner:

  • Lämnat sängen - larmar innan brukaren lämnar sängen
  • Dörr - känner av både in och utgång ur rummet – larmar direkt eller efter en viss tid
  • Badrum - larmar om en boende varit på toaletten onormalt lång tid
  • Fall - upptäcker fallolyckor
  • Aktivitet i rummet – känner av om användaren går runt i rummet
  • Brist på rörelse i sängen – känner av om brukaren ligger för stilla i sängen
  • Ljud - känner av om användaren till exempel ropar på hjälp
  • Konversation - tvåvägskommunikation
  • Digital tillsyn – anonymiserad med en 3D-sensor
  • Olika typer av tillsyn - färgat, anonymiserat tal och gråskala

Hör från kunder som använder RoomMate

Sykehuset Levanger RoomMate

Levanger Hospital stroke och geriatrik avdelning eliminerade fall med RoomMate digital övervakning

Med RoomMate upplever nattskift som arbetar ensamma mindre stress och anställda har ett ökat fokus på fallförebyggande.

Svein-Rune Bjørkmo - St Hanshaugen

St.Hanshaugen använder RoomMate aktivt i hemtjänsten och finner att användarna tycker om känslan av självständighet

St.Hanshaugen använder RoomMate aktivt i hemtjänsten och finner att användarna tycker om känslan av självständighet samtidigt som hjälpen är nära.

Vanliga frågor om RoomMate

Vad är RoomMate?

Vem är målgruppen för RoomMate?

Var kan jag köpa RoomMate?

Fungerar RoomMate när det är mörkt?

Hur hanterar RoomMate visuell och/eller hörbar tillsyn?

Vilka är sekretessfunktionerna i RoomMate?

Vad behöver RoomMate för att fungera?

Var tillverkas RoomMate?

Du får hjälp av oss redan från början

Vi säkerställer ett bra genomförande, utbildning och löpande drift, så att du är trygg i Sensios välfärdsteknik.