<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Särskilt boende

Med Sensio trygghetslarmsystem för särskilt boende kan omsorgstagaren vid behov av stöd och hjälp bli uppmärksammad av personalen utan dröjsmål. 

Sensios produkter ger ökad säkerhet och mer tid för omsorg

 

Självständighet, integritet och trygghet

Med Sensio Trygghetslarmsystem och dess moderna trygghetsensorer kan omsorgstagaren i sin lägenhet, få en ökad trygghet, självständighet och bibehållen integritet utan att hen behöver bära några larmtillbehör.

 

Mer tid till fysisk omsorg 

Med nya arbetssätt och innovativa lösningar får personalen ett effektivt verktyg som underlättar deras dagliga arbete, systemstöd för att enklare och snabbare fatta rätt beslut vid larm, vilket leder till ökad kvalité, mindre stress samt att tid frigörs till fysisk omsorg.

 

Behovsanpassat stöd och insatser

Med Sensio Trygghetslarmsystems moderna funktioner kan verksamheterna till 100 % erbjuda behovsanpassat stöd och insatser för tillsyn utifrån individens behov och förmåga. 

Sensio erbjuder flera lösningar för särskilt boende:

Sensio-UX-designer-ledig-stilling-389x260

Sensio Trygghetslarmsystem

Sensio Trygghetslarmsystem är nästa generations vård- och omsorgsplattform som knyter samman välfärdsteknik och ger dig en total överblick i ett, användarvänligt gränssnitt.

Sensio-pocket

Sensio Pocket

Sensio Pocket är vårt användargränssnitt för vårdpersonal som använder Sensio Trygghetslarm. Appen är användarvänlig och ger en bra överblick över all information och varningar från alla anslutna sensorer och teknik.

Roommate-sensor-sensio-tryghetssensor

RoomMate

RoomMate är en banbrytande trygghetssensor med smart avvikelsedetektering, integritetsvänlig tillsyn samt effektivt beslutstöd för personal och verksamhet. Möjliggör individbaserad stöd och hjälp och effektiviserar personalens arbete. Kontakta oss för mer information om RoomMate.

Särskilt boende

Sensios system för särskilt boende er utformade för att ge omsorgstagarna en känsla av självständighet, integritet och trygghet.

Verksamheten ges möjlighet att erbjuda behovsanpassat stöd och insatser för tillsyn utifrån individens behov och förmåga.

Med nya arbetssätt och innovativa lösningar får personalen ett effektivt verktyg som underlättar deras dagliga arbete, systemstöd för att enklare och snabbare fatta rätt beslut vid larm, vilket leder till ökad kvalité, mindre stress samt att tid frigörs till fysisk omsorg.

Med Sensio trygghetslarmsystem ges bland annat möjligheter till:

 • Påkalla stöd och hjälp utifrån individens förutsättningar
  Alla kan inte påkalla stöd och hjälp med en larmklocka. Exempelvis demens påverkar olika kognitiva funktioner. Utifrån varje individs förmåga behöver vi kunna erbjuda varje individ möjlighet att kunna påkalla stöd och hjälp. Vi erbjuder flera olika hjälpmedel för att påkalla stöd och hjälp, t.ex. genom röst, blås, sug, tryckalätt knapp m.fl. Det finns också individer som inte förstår att de är i behov av hjälp, för dessa individer är det väldigt viktigt att vi med hjälp av intelligenta sensorer kan uppmärksamma personalen utan individen behöver göra en aktiv handling.
 • Smart avvikelsedetektering
  Våra moderna sensorer har möjlighet att upptäcka flera olika typer av riskfyllda lägen, exempelvis rest sig upp i säng, för länge på toaletten, lämnar tryggzon eller befinner sig på golvet. Alla dessa funktioner m.fl. kan levereras i en och samma sensor där personalen enkelt kan aktivera och individanpassa funktioner efter individens behov.

 • Mobil larmhantering med beslutsstöd för personal
  För att personalen snabbt ska kunna fatta rätt beslut för vilken insats de ska utföra vid ett larm har vi integrerat stödfunktioner direkt i larmhanteringen. Exempelvis kan personalen göra visuell eller audio tillsyn vid ett sänglarm för att snabbt avgöra om de behöver göra en fysisk tillsyn eller ej. Vid vandringslarm utomhus kan personalen få tillgång till dubbelriktat tal med omsorgstagaren för att snabbt avgöra situationen samt en karta för att lokalisera vart omsorgstagaren befinner sig.

 • Positionering och passagelarm för riskfyllda zoner
  Genom positionering kan personalen få information vart omsorgstagarens befinner sig vid larm, t.ex. i matsal, tv-rum, i sin lägenhet m.fl. Passager och zoner kan definieras som riskfyllda ut ifrån individidens behov och personalen få larm om individen passerar en passage eller befinner sig i en riskfyllt zon.

 • Aktivitetskartläggning
  av rörelse, tid i säng, toalettbesök m.m. Med våra intelligenta sensorer kan personalen få information för att t.ex. avgöra hur den senaste natten varit, sovit lugnt eller t.ex. varit ur säng flera gånger. Annat exempel kan vara att få information om hur mycket tid omsorgstagaren spenderar i sängen.
 •  
 • Digital tillsyn som värnar om integritet
  möjlighet ges att kunna göra digital tillsyn där omsorgstagaren inte går att identifiera, antingen med visuell bild eller ljud.
 •  
 • Trygghetslarm – GPS för utomhus aktiviteter
  Genom att använda ett modernt trygghetslarm för utomhusbruk får omsorgstagaren ökad livskvalité, rörelsefrihet och en tryggare vardag. Personalen kan få larm om omsorgstagaren lämnar en trygg zon som t.ex. en park och kan direkt från larmet upprätta ett samtal med omsorgstagaren samt på en karta se vart omsorgstagaren befinner sig.
 •  
 • Fallprevention
 • Trygghetslarmsystemet erbjuder flera olika funktioner för att förhindra fall, exempelvis i ett tidigt skede informera personalen om omsorgstagaren är på väg att lämna sängen eller lämnar en trygg zon.

 • Inkontinenshantering
  med hjälp av en sensor för inkontinens kan personalen få information i sitt vanliga trygghetslarm när omsorgstagarens inkontinensskydd behöver bytas. Inga onödiga kontroller behöver utföras av personalen, sårig hud och UVI kan förebyggas och förhindras. Tjänsten värnar om omsorgstagarens integritet och ger en bättre nattsömn då manuella inkontinenskontroller ej behöver göras.

 • Rapporter och statistik för avvikelseuppföljning och kvalitetshöjande arbete
  med systemets rapportfunktion kan personalen följa upp olika larmhändelser, se vilken vårdkvalité som verksamheten når upp till, analysera eventuella brister och avvikelser för att vidta kvalitetshöjande åtgärder.

 

Nyttorealisering

Med Sensio arbetsmetod ”Digitalt först” säkerställer vi att verksamheten får nyttan med lösningen!

Vi levererar inte enbart teknik, vi levererar en effektiv arbetsmetod kallad ”Digital först”, där tekniken är en del av arbetsprocessen som skall utföras.

Som kund till Sensio får verksamheten en leverantör som har kompetens och metoder för att verksamheten får den tänkta nyttorealiseringen i varje projekt. I leverans av vårt trygghetslarmsystem ingår vårt digitala arbetssätt ”Digitalt först”.

Genom utbildning i förändrat arbetssätt, förankring i verksamheten och uppföljning av resultatet säkerställer vi att verksamheten får nyttan, personalen är nöjda och att omsorgstagarna ges möjlighet att få trygghet utifrån sina behov.

Hør fra noen av våre fornøyde kunder

Svein-Rune Bjørkmo - St Hanshaugen

St.Hanshaugen använder RoomMate aktivt i hemtjänsten och finner att omsorgstagarna tycker om känslan av självständighet

St.Hanshaugen använder RoomMate aktivt i hemtjänsten och finner att användarna tycker om att kunna bo själva med tryggheten att hjälpen är nära till hands.

Ibestad kommune

Ibestads kommun ger bättre patientvård med välfärdsteknik

Vårdpersonalen upplever en bättre arbetsmiljö och mer tid för vård med verktygen Sensio Pocket och Sensio Patientsignal.

Du får hjälp av oss redan från början

Vi säkerställer ett bra genomförande, utbildning och löpande drift, så att du är trygg i Sensios välfärdsteknik.