<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

RoomMate skaper trygghet for innbyggerne i bydel St.Hanshaugen i Oslo kommune

St.Hanshaugen bruker RoomMate aktivt i hjemmetjenesten, og opplever at brukerne trives godt med å kunne bo alene med tryggheten om at hjelpen er kort unna.

Svein-Rune Bjørkmo

– Ved å bruke RoomMate gjør at de som er på jobb kan sette inn

riktig tiltak ut fra behovet til bruker.» 

Svein-Rune Bjørkmo, Fagsjef helse og omsorg i Bydel St.Hanshaugen i Oslo

Bydel St. Hanshaugen har ca. 40.000 innbyggere og kalles «Bydelen for alle». Bydelen opplever en økning i aldersgruppen 67-79 år. I 2013 «kjøpte» Bydel St. Hanshaugen flest sykehjemsplasser pr. innbygger. Ønsket fra bydelen helt tilbake til 2015 var at teknologi kunne brukes i boliger som folk kunne bo trygt i så lenge som mulig uten å bli «overvåket».

 

Unike leiligheter med velferdsteknologi for demens

Welhavens gate består at 10 unike leiligheter med ulike størrelser ut fra den enkeltes behov. Bydelen startet med driften av leilighetene sommeren 2016, og tanken var at velferdsteknologi i leilighetene skulle gi livsmestring og frihet. Samtidig måtte teknologien være trygghetsbasert slik at bydelens innbyggere og deres pårørende ville oppleve større grad av trygghet med å bruke teknologi.

I dag brukes ca 120 RoomMate sensorer totalt i bydelen. Antall varierer ut fra behovet til innbyggerne.

Sensorer i leiligheter og oppganger fanger opp hvor folk er. Ansatte kan se omriss på skjermene sine og

går kun inn i leilighetene hvis noen trenger hjelp. Foto: Kikkut kommunikasjon

– Vi hadde et stort behov for en tilrettelagt bygård for brukere med demens og kognitiv svikt. Et sted de kunne bo og leve et så normalt og aktivt liv som mulig. Et sted de kunne mestre å bo, der de kunne gå ut og inn i bakgården uten at helsepersonell måtte være med hele tiden, sier Svein-Rune Bjørkmo. Han er fagsjef for helse og omsorg i Bydel St.Hanshaugen i Oslo.

Han forteller at de så at de ikke hadde et godt tilbud til denne brukergruppen gjennom høst og vinter. De ble ofte lagt på en korttidsavdeling når de fikk et funksjonsfall og så videre på et langtidshjem(sykehjem). De ble fort preget av å være på institusjon og det var da vanskelig å komme hjem igjen til egen bolig.

 

RoomMate viktig verktøy for nattevakten

– Det at hovedfokuset var at gården ikke var for stor, slik at det kan være en person på dag/aften gjør at det blir roligere. At det lages middag i fellesarealene gjør at de som bor der får en mer normal hverdag. At vi kan få kartlagt feks natten med RoomMate slik at vi kan sette inn riktig tiltak hos hver enkelt. Fordelen med de siste oppdateringene i RoomMate er at det er kommet flere funksjoner som gjør at vi kan tilpasse de ulike varslingene når en bruker får et funksjonsfall/endring. Dette gjør at de som jobber ute på natt får relevante varslinger og kan sette inn tiltak raskt ved behov, forklarer Svein Rune.

«Ved å bruke RoomMate gjør at de som er på jobb kan sette inn riktig tiltak ut fra behovet til bruker.»
Svein-Rune Bjørkmo, Fagsjef helse og omsorg i Bydel St.Hanshaugen i Oslo.

– De som har RoomMate- teknologi får mer riktig hjelp til riktig tid. Når man jobber med denne brukergruppen vet man at det er viktig å gå inn til hver enkelt til riktig tid er ekstremt viktig, feks i stellesituasjoner/dusj. Med bruk av RoomMate gir det oss den muligheten, sier Svein-Rune.

– De som kommer på dagvakt sjekker hvor mye varslinger som har vært gjennom natten og setter eventuelt inn ekstra tiltak slik at det ikke blir «uro» 2 netter på rad. Feks at en bruker har vandret litt en natt, da er det viktige å gå en tur på dag/kveld og sjekke om vedkommende har spist, avslutter Svein-Rune.

Vi leverer teknologi som skaper mer tid til omsorg