<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

RoomMate skapar trygghet för boende i stadsdelen St.Hanshaugen i Oslo kommun

St.Hanshaugen använder RoomMate aktivt i hemtjänsten och finner att användarna tycker om att kunna leva ensamma med sinnesfrid att hjälpen är kort borta.

Distriktet St. Hanshaugen har cirka 40 000 invånare och kallas "Distriktet för alla". Distriktet upplever en ökning i åldersgruppen 67-79 år. År 2013 "köpte" St. Hanshaugen-distriktet de flesta vårdhemsplatserna per invånare. Önskemålet från stadsdelen från 2015 var att teknik skulle kunna användas i hem som människor kunde bo tryggt i så länge som möjligt utan att "övervakas".

Unika lägenheter med välfärdsteknik för demenssjukdom

Welhavens gate består av 10 unika lägenheter med olika storlekar utifrån individens behov. Stadsdelen startade med driften av lägenheterna sommaren 2016 och tanken var att välfärdstekniken i lägenheterna skulle ge livskunskap och frihet. Samtidigt måste tekniken vara säkerhetsbaserad så att stadsdelens invånare och deras anhöriga skulle uppleva en högre grad av trygghet med hjälp av teknik.

Idag används cirka 120 RoomMate-sensorer totalt i distriktet. Antalet varierar beroende på invånarnas behov.

Sensorer i lägenheter och hallar plockar upp var människor befinner sig. Anställda kan se konturer på sina skärmar och går bara in i lägenheterna om någon behöver hjälp. Foto: Kikkut kommunikasjon

– Vi hade ett stort behov av ett anpassat flerbostadshus för brukare med demenssjukdom och kognitiv svikt. En plats där de kunde leva ett så normalt och aktivt liv som möjligt. En plats de kunde behärska att bo på, där de kunde gå in och ut från bakgården utan att vårdpersonal behövde vara där hela tiden, säger Svein-Rune Bjørkmo. Han är chef för vård och omsorg i stadsdelen St.Hanshaugen i Oslo.

Han berättar att de såg att de inte hade ett bra erbjudande för den här målgruppen under hela hösten och vintern. De placerades ofta på en korttidsavdelning när de upplevde en funktionsförlust och så vidare på ett långvårdshem (vårdhem). De blev snabbt präglade av att vara på institution och det var då svårt att återvända hem till sitt eget hem.

RoomMate viktigt verktyg för nattpersonal

"Att huvudfokus var att gården inte var för stor, så att det kan vara en person under dagen/kvällen gör det lugnare. Att middagen görs i de gemensamma utrymmena gör att de som bor där får en mer normal vardag. Att vi kan kartlägga natten med RoomMate så att vi kan genomföra rätt åtgärder för varje individ. Fördelen med de senaste uppdateringarna i RoomMate är att det finns flera funktioner som gör att vi kan anpassa de olika aviseringarna när en användare får en funktionsnedsättning / ändring. Det innebär att de som arbetar ute på natten får relevanta besked och kan genomföra åtgärder snabbt vid behov, förklarar Sven Rune.

"Genom att använda RoomMate  kan de som arbetar vidta rätt åtgärder baserat på användarens behov." Svein-Rune Bjørkmo, chef för hälso- och sjukvårdstjänster i stadsdelen St.Hanshaugen i Oslo.

"De som har RoomMate-teknik får mer hjälp vid rätt tidpunkt. När man arbetar med denna målgruppen vet man att det är viktigt att gå in till varje individ vid rätt tidpunkt är oerhört viktigt, t.ex. i hygiensituationer/duschar. Att använda RoomMate ger oss den möjligheten, säger Sven-Rune.

– De som kommer på dagskift kollar hur mycket larm som har varit under natten och eventuellt lägger in extra åtgärder så att det inte blir någon "oro" 2 nätter i rad. Om en användaren till exempel har vandrat lite en natt så är det viktigt att gå en promenad under dagen/kvällen och kolla om de har ätit, avslutar Sven-Rune.

Du får hjälp av oss redan från början

Vi säkerställer ett bra genomförande, utbildning och löpande drift, så att du är trygg i Sensios välfärdsteknik.