<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Bamble helsehus økte søvnkvaliteten hos pasientene ved bruk av velferdsteknologi 

Ved Bamble Helsehus opplevde de færre fall hos pasienter, bedre søvnkvalitet og roligere dager på skjermet avdeling etter å ha tatt i bruk den banebrytende trygghetssensoren RoomMate. 
- Vi er VELDIG fornøyde med de nye systemene. Det er en ny hverdag, forteller Linda Hansen. 

Bamble Helsehus er en kommunal institusjon med totalt 62 sengeplasser. 7 av disse er forsterket skjermet, og 13 av sengeplassene er på demensavdeling. I 2019 startet det opp en prosjektgruppe for å se på løsninger rundt varslingssystemer på helsehuset – og etter kort tid ble det beslutte at den digitale trygghetssensoren RoomMate skulle tas i bruk. Vi har snakket med Linda Hansen, Brukerstøtte for Velferdsteknologi på Bamble Helsehus. 

 

Vellykket implementering

-    Da vi begynte å se på varslingssystemer til helsehuset, jobbet jeg fortsatt nattevakter på avdelingen. Jeg ble delvis frikjøpt fra stillingen min, for å sitte i prosjektgruppe sammen med lederne på huset her, og to stykker fra ITG (IT-samarbeidet i Grenland), forteller Linda.

Vinteren 2019 kom Bamble Helsehus i gang, og RoomMate ble installert på alle rom. I implementeringsfasen jobbet prosjektgruppen sammen med Atea og RoomMate med montering, lederne jobbet med innhenting av samtykke fra pasienter og pårørende, og Linda tok ansvar for å få sensorene i drift. I samarbeid med RoomMate, fikk hun lagt inn markeringer og varsler på hvert pasientrom.

-    Til å begynne med hadde vi på mange varsler: fallalarm, ut av seng, for lenge på badet og så videre hos alle pasienter. Vi hadde to dedikerte superbrukere på hver avdeling, og jevnlig kursing av de ansatte. I dag har vi tilpasset varslene mer, og bruker nå varsling for å detektere fall på alle rom, og mer spesifikke varsler som "ut av rom" for de som vandrer, forteller Linda.

 

Tillit til teknologien

På Bamble helsehus har de jobbet med å få tillit til digitale tilsyn på natt. Tidligere har avdelingen hatt tre fysiske tilsyn per pasient på natten, og disse tilsynene har ofte motsatt effekt ved at beboeren våkner fra tilsynet, står opp etter at nattevakten har gått ut igjen og dermed kommer i en høyrisiko situasjon for fall. Det kan være krevende å gå vekk fra rutiner som er innarbeidet over flere år, og Linda forteller at de har jobbet systematisk med dette på avdelingen slik at alle nattlige tilsyn nå er digitale.

-   Vi har jobbet mye med å gå bort fra fysiske tilsyn, og så i starten at det var krevende fordi det var så innarbeidet. Men etter mye arbeid internt i avdelingen for å skape tillit til teknologien, følger vi nå varslene uten faste tilsyn på natt. Når det kommer til hvilke varslinger vi velger til hvilke pasienter, så er dette opp til superbrukerne. De vurderer hvilke varsler det er behov for, og setter opp markeringer og varsler, samt legger det inn i pasientens journal. Deretter informerer lederen pårørende til pasienten, forteller Linda.

 

Tilpassede varslinger

Når man skal legge inn hvilke typer varslinger man ønsker hos hver pasient, er det flere muligheter i RoomMate. Dersom en pasient har spesiell høy falltendens, kan man eksempelvis legge inn varslinger når pasienten går inn/ut av seng. Dermed kan pleierne agere raskt, og se til pasienten via digitalt anonymisert bilde, eller ved å ta et fysisk tilsyn dersom det er fare for fall.

-    Vi har ikke nøyaktige tall, men vi vet at vi har hindret mange fall ved å sette på disse varslingene. Det har generelt vært lite fall på avdelingen etter at vi tok i bruk RoomMate, men en annen gevinst er at dersom det først skjer et fall – så varsles vi. Da unngår vi at pasienten bli liggende lenge, og mulige følgeskader og uro som følge av det, forteller Linda.

 

Ro på natten

Når RoomMate ble installert vinteren 2019, jobbet Linda fortsatt delvis nattevakter før hun gikk over til 100% stilling i prosjektgruppen. Hun forteller at hun umiddelbart merket flere gevinster ved å ta i bruk digitalt tilsyn, spesielt på forsterket skjermet avdeling.

-    På avdelingen er det mye urolige pasienter, som fikk en helt annen ro etter at vi tok i bruk RoomMate. Vi sluttet å ta fysiske tilsyn hvis vi hørte romstering på rommene, og opplevde at pasienten dermed gikk å la seg igjen fremfor å følge etter oss rundt på avdelingen resten av natten. Ofte var romsteringen at pasienten måtte på toalettet, og vi opplevde at de la seg etter de hadde vært der, forklarer hun.

 

"Hele avdelingen ble annerledes og dagene ble mye roligere fordi søvnkvaliteten gikk opp."

- Linda Hansen

 

Når nye systemer kommer på plass og endrer kjernedeler av arbeidsmetoden, blir det naturligvis skepsis og utfordringer på veien. På Bamble Helsehus jobbet de mye for å innarbeide nye rutiner, og for å sørge for at de ansatte følte seg trygge på de nye systemene.

 

Fra fysiske til digitale tilsyn

-    Vi jobbet spesielt mye med å avvenne oss de fysiske tilsynene på nettene, hvor man er vant til å se til hver pasient tre ganger. Det var også litt bekymring rundt om vi nå skulle ha mindre fysisk kontakt med pasientene, og at det ville bli vanskelig med kliniske vurderinger. Men vi er inne hos pasientene hver eneste dag og kan vurdere helsetilstanden i forbindelse med skift, sårstell osv. Og hvis en pasient virker dårlig, tar vi så klart fysiske tilsyn og følger tett med, forklarer Linda.

Selv om implementeringen og opplæring av de ansatte har gått fint, er det noen ting Linda kunne ønske de hadde gjort annerledes dersom de skulle startet opp med noe nytt:

- Vi burde koblet på superbrukerne mye tidligere enn det vi gjorde! Vi jobbet mye i prosjektgruppa, og jeg tok på meg ansvaret med varslinger og så videre. Men, jeg er veldig glad for at alle lederne var tett på og la godt til rette for nye systemer her. Vi er VELDIG fornøyde med de nye systemene. Det er en ny hverdag, avslutter Linda.

Se Linda fortelle på videoen under.

HubSpot Video

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg