<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Dette er trygghetsalarmen Safemate

Glenn Ø. Støldal 15.05.24 12:36
Trigger Four er den mest populære og mest brukte Safemate-enheten.
Safemate er en bred portefølje av både mobile og stasjonære trygghetsalarmer, som bidrar til at eldre og andre med omsorgsbehov kan være trygge og bo hjemme lenger.
Safemate er trygghetsalarmer som kombinerer moderne teknologi med brukervennlighet. Det er en trygg og velutprøvd løsning for både eldre og andre med helseutfordringer som ønsker å bo hjemme lenger, og en ekstra trygghet for deres pårørende.

– Med en kraftig økning av eldre i Norge i årene fremover, en dobling av antall demenssyke fra 2020 til 2040 og mangel på kvalifisert helsepersonell, må langt flere eldre og andre med omsorgsbehov bo hjemme lenger og motta helseomsorg i egen bolig. Bruk av trygghetsalarmer og involvering fra pårørende har vist seg å fungere godt til dette formålet. Vi kaller det morgendagens hjemmeomsorg, sier Marius Bjønness, produktsjef for Safemate.

Mobile og stasjonære trygghetsalarmer

Den brede porteføljen av trygghetsalarmer fra Safemate kan deles inn i to hovedgrupper: Mobile alarmer og stasjonære alarmer.

Den stasjonære trygghetsalarmen benyttes i hovedsak i private hjem gjennom kommunenes hjemmesykepleie. Alarmen består av en mottakerenhet som installeres i boligen. Denne er tilknyttet et alarmsmykke, som en klokke eller et halskjede, som beboeren bærer på seg. Dermed kan beboeren raskt tilkalle hjelp fra egen bolig i nødsituasjoner.

De mobile trygghetsalarmene benyttes i hovedsak av eldre og personer med spesielle behov som fortsatt bor hjemme, men brukes også av ansatte på sykehjem. Felles for alle mobile enheter er at de bæres i bekledningen, i beltet, rundt håndleddet eller halsen, og de har alle innebygget lokaliseringsfunksjon. På den måten vet ansatte og pårørende hvor bæreren av Safemate-enheten befinner seg. De mobile alarmene har også en innebygget SOS-knapp, som bæreren kan trykke på for å tilkalle rask hjelp i nødsituasjoner.

safemate_i bruk

– Det innebærer at brukeren kan bevege seg fritt hvor hen vil, både i og utenfor boligen, og føle seg trygg hele tiden. Det fører til mer selvstendighet og bedre livskvalitet – både for brukeren og pårørende, sier Marius Bjønness.

Safemate-porteføljen administreres enhetlig gjennom den brukervennlige portalen Safemate Pro for kommuner og Safemate Go for private.

– Safemate er designet for å være fleksibel og kan konfigureres etter brukerens behov. Konfigureringen kan enkelt gjøres gjennom en nettleser på en PC, noe som gjør alarmenheten enkel å sette opp og tilpasse for individuelle behov, forklarer Bjønness i Safemate.

Den mest populære og mest brukte Safemate-enheten er Trigger Four. Den kan enkelt festes enten rundt håndleddet, i beltet eller bæres i en snor rundt halsen.

Håndleddsfeste Safemate Trigger four

Safemate er norskutviklet

Safemate er et norskutviklet produkt som har blitt driftet av velferdsteknologi-selskapet Sensio siden 2016. Våren 2024 er totalt over 19.000 Safemate-enheter i bruk i Norge, og flesteparten er mobile alarmer.

– Nesten 200 norske kommuner har tre eller flere trygghetsalarmer fra Safemate, og de benyttes i kommuner over hele landet – fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Det er artig å se at Safemate er den foretrukne trygghetsalarmen for norske kommuner og privatpersoner, sier Marius Bjønness.

Presis lokaliseringsteknologi

Safemates mobile trygghetsalarmer kommuniserer via mobilnettet og benytter lokaliseringsteknologi, ofte bare kalt «GPS». De fungerer overalt hvor det er mobildekning, og nyere modeller kan også lokalisere ved hjelp av Wi-Fi og Blåtann.

Marius Bjønness (bildet) i Safemate forklarer:

– GPS er en sporingsbrikke inni selve trygghetsalarmen som brukeren bærer med seg. Brikken sender informasjon om hvor vedkommende er, slik at hen kan lokaliseres ved behov. Marius BjønnessDenne tjenesten kan for eksempel være med på å tilrettelegge for at pasienter med demenssykdom kan mestre eget liv, samt ikke minst være et trygt og livsviktig hjelpemiddel for både pårørende og den som bærer alarmen.

Safemates mobile trygghetsalarmer har dessuten toveis tale, som en vanlig mobiltelefon, slik at den som bære alarmen kan kommunisere direkte med omsorgspersoner eller nødetater gjennom enheten. 

Slik fungerer SOS-alarmen

Safemate fungerer slik at når den aktiveres, ved at brukeren trykker på SOS-knappen på enheten, ringer den automatisk opp til telefonnumre som er forhåndsdefinert som mottakere. Disse nødkontaktene vil i de fleste tilfeller være helsepersonell og/eller pårørende, men kan også være naboer eller til og med en alarmsentral.

Når en av disse nødkontaktene svarer på alarmen, får de tilsendt kartposisjonen til brukeren direkte inn på mobiltelefonen via SMS. Dette gjør det mulig for hjelpere å finne og nå frem til brukeren raskt.

– Safemates evne til raskt å koble brukere med deres nødkontakter, sammen med muligheten til å sende nøyaktig posisjonsinformasjon, gjør den svært nyttig for særlig eldre og personer med helseutfordringer, avslutter Bjønness.

Klikk her for å lese mer om Safemate.