<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Dette er Safemate tryghedsalarm

Glenn Ø. Støldal 13-06-24 12:41
Trigger Four er den mest populære og mest brukte Safemate-enheten.
Safemate er en bred portefølje af både mobile og stationære tryghedsalarmer, som hjælper ældre og andre med plejebehov til at være trygge og blive hjemme i længere tid.

Safemate er tryghedsalarmer, der kombinerer moderne teknologi med brugervenlighed. Det er en sikker og gennemprøvet løsning for både ældre og andre med helseudfordringer, der ønsker at blive hjemme i længere tid, og en ekstra tryghed for deres pårørende.

– Med en voldsom stigning i ældre de kommende år, flere personer med demens og mangel på kvalificeret sundhedspersonale, skal langt flere ældre og andre med plejebehov bo hjemme længere og modtage pleje i eget hjem. Brugen af ​​tryghedsalarmer og involvering af pårørende har vist sig at fungere godt til dette formål. Vi kalder det morgendagens hjemmepleje, siger Marius Bjønness, produktchef for Safemate.

Mobile og stationære tryghedsalarmer

Den brede portefølje af tryghedsalarmer fra Safemate kan opdeles i to hovedgrupper: Mobile alarmer og stationære alarmer.

Den stationære tryghedsalarm bruges hovedsageligt i private hjem gennem kommunernes hjemmepleje. Alarmen består af en modtagerenhed, der er installeret i boligen. Denne er forbundet med et alarmsmykke, såsom et ur eller en halskæde, som beboeren bærer. På den måde kan beboeren hurtigt tilkalde hjælp fra eget hjem i akutte situationer.

De mobile tryghedsalarmer bruges hovedsageligt af ældre og personer med plejebehov, som stadig bor hjemme, men bruges også af personale på plejehjem. Fælles for alle mobile enheder er, at de bæres i tøjet, på bæltet, om håndleddet eller om halsen, og de har alle en indbygget lokaliseringsfunktion. På den måde ved medarbejdere og pårørende, hvor brugeren af ​​Safemate-alarmen er. De mobile alarmer har også en indbygget SOS-knap, som bæreren kan trykke på for at tilkalde hurtig hjælp i nødsituationer.

safemate_i bruk

– Det betyder, at brugeren frit kan færdes, hvorhen de vil, både i og uden for hjemmet, og føle sig tryg hele tiden. Det fører til mere selvstændighed og bedre livskvalitet – både for brugeren og pårørende, siger Marius Bjønness.

Safemate-porteføljen administreres gennem den brugervenlige portal Safemate Pro for kommuner og Safemate Go for private.

– Safemate er designet til at være fleksibel og kan konfigureres efter brugerens behov. Konfigurationen kan nemt foretages gennem en browser på en PC, hvilket gør alarmenheden nem at sætte op og tilpasse til individuelle behov, forklarer Bjønness i Safemate.

Den mest populære og udbredte Safemate-enhed er Trigger Four (billedet). Den kan nemt fæstes enten om håndleddet, i bæltet eller bæres i en snor rundt om halsen.

Håndleddsfeste Safemate Trigger four

Safemate er norsk-udviklet

Safemate er et norskudviklet produkt, som har været drevet af velfærdsteknologivirksomheden Sensio siden 2016. I foråret 2024 er i alt over 19.000 Safemate-enheder i brug i Norge, og størstedelen er mobile alarmer. Safemate er også i brug i Danmark.

Præcis lokaliseringsteknologi

Safemates mobile tryghedsalarmer kommunikerer via mobilnetværket og bruger lokaliseringsteknologi, ofte blot kaldet «GPS». De fungerer overalt, hvor der er mobildækning, og nyere modeller kan også lokalisere ved hjælp af Wi-Fi og Bluetooth.

Marius Bjønness (billedet) i Safemate forklarer:

– GPS er en sporingschip inde i selve tryghedsalarmen, som brugeren har med sig. Chippen sender information om, hvor personen befinder sig, så vedkommende kan lokaliseres ved behov. Marius Bjønness-1Denne service kan for eksempel være med til at lette, at patienter med demens kan klare deres eget liv og ikke mindst være et trygt og livsvigtigt hjælpemiddel for både pårørende og den, der bærer alarmen.

Safemates mobile tryghedsalarmer har også tovejs-samtale, ligesom en almindelig mobiltelefon, så alarmens bærer kan kommunikere direkte med plejere eller beredskab via enheden.

Sådan fungerer SOS-alarmen

Safemate fungerer på den måde, at den ved aktivering, ved at brugeren trykker på SOS-knappen på enheden, automatisk ringer til telefonnumre, der er foruddefineret som modtagere. Disse akutkontakter vil i de fleste tilfælde være sundhedspersonale og/eller pårørende, men kan også være naboer eller sågar en alarmcentral.

Når en af ​​disse nødkontakter reagerer på alarmen, får de sendt brugerens kortposition direkte til mobiltelefonen via SMS. Dette gør det muligt for hjælpere at finde og nå brugeren hurtigt.

– Safemates evne til hurtigt at forbinde brugere med deres nødkontakter, sammen med muligheden for at sende præcise lokalitetsoplysninger, gør den meget nyttigt især for ældre og mennesker med helsemæssige udfordringer, siger Bjønness.

Klik her for at læse mere om Safemate.