<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Smart omsorg

Sensio er Nordens ledende leverandør innen velferdsteknologi og løser dagens og morgendagens omsorgsutfordringer til beste for både helsepersonell, beboere, pasienter, tjenestemottakere og samfunnet.

Sensio - Tjenester - Norsk

En plattform - mange løsninger - utallige muligheter

ipad-sensio-velferdsportalen-web

Sensio 365

En helse- og omsorgsplattform som binder velferdsteknologi sammen og gir helsepersonell totaloversikt over alarmer og beboere i ett, brukervennlig grensesnitt.

Roommate_Sensor-detalj-venstre

RoomMate

En banebrytende trygghetssensor som reduserer og oppdager fall ved bruk av avanserte algoritmer, passiv varsling og anonymisert digitalt tilsyn.

Sensio har en rekke løsninger som skaper mer tid til fysisk omsorg for tjenestemottakere.

Alle løsninger

Vi tilbyr en rekke løsninger som trygghetsalarmer, lokaliseringstjenester, digital tavle for kvalitet, varslingsløsninger og integrasjoner mot andre leverandører.

Hør direkte fra noen av våre fornøyde kunder

Bamble helsehus

Bamble helsehus økte søvnkvaliteten hos pasientene ved bruk av velferdsteknologi

Ved Bamble Helsehus opplevde de færre fall hos pasienter, bedre søvnkvalitet og roligere dager på skjermet avdeling etter å ha tatt i bruk den banebrytende trygghetssensoren RoomMate. 

Otium bo og velferdssenter

Otium bo- og velferdssenter tok helomvending fra fysiske bjeller til velferdsteknolgi

Når to sykehjem skal bli til ett, er det flere utfordringer og hensyn å ta. Når de i tillegg skal gå fra fysiske bjeller til flunkende ny teknologi, må det en omstilling til. Senterleder Jørgen Ahlstrøm forteller om deres erfaringer.

Lindeberghjemmet i Oslo dundrer inn i fremtiden med digitalt tilsyn

Lindeberghjemmet i Oslo dundrer inn i fremtiden med digitalt tilsyn

Lindeberghjemmet i bydel Alna i Oslo kommune er et nytt langtidshjem som åpnet i mars 2021. Hver avdeling har tre fløyer med åtte beboerrom, kjøkken og stue. Fire av fem beboere på sykehjemmet har demens eller annen kognitiv svikt, og de har derfor begynt å ta i bruk det digitalt verktøyet RoomMate for å sikre pasientsikkerheten.

Meld deg på våre kommende webinarer

webinar-safemate

Webinar: Grunnleggende Safemate Pro, 1. juni

Dette webinaret passer for alle relevante kommuneansatte, Safemate-partnere eller enkeltpersoner som ønsker å lære mer om Safemate Pro

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg