<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Smart vård

Sensio är Nordens ledande leverantör av välfärdsteknik. Vi löser dagens och morgondagens vårdutmaningar till nytta för invånare, patienter, vårdpersonal och samhälle.

Sensio - Tjänster - Svenska

En plattform - många lösningar - oändliga möjligheter

ipad-sensio-omsorgsplattform-välfärdsteknik

Sensio 365

En vård- och omsorgsplattform som knyter ihop välfärdsteknik och ger hälsopersonal en total överblick över larm och boende i ett, användarvänligt gränssnitt.

Roommate-trygghetsensor

RoomMate

En banbrytande trygghetsensor som minskar antalet och upptäcker fall med hjälp av avancerade algoritmer, passiva larm och anonymiserad digital tillsyn.

AdobeStock_244536686

Andra lösningar

Vi erbjuder en rad andra produkter och tjänster såsom trygghetslarm, lokaliseringstjänster, digitaltavla för kvalitet, aviseringslösningar och integrationer med andra leverantörer.

Hör direkt från några av våra nöjda kunder

A med kollega 20240613_132805_edited

”Utgå från personalen när ni väljer välfärdsteknik”

”Ta reda på vad som gör vårdpersonalens vardag bättre. Då kommer välfärdstekniken att användas.” Det menar Anton Stolt, utvecklingsstrateg i Vadstena kommun. Sedan början av juni är kommunen i gång med en stor satsning på bland annat AI-sensorer.

Nesoddtunet äldreboende

Höjd trygghet och starkare samarbete med välfärdsteknik ifrån Sensio

Med välfärdsteknik från Sensio är det inte bara tryggheten för omsorgstagarna som har förbättrats avsevärt på Nesoddtunet äldreboende; samarbetet mellan medarbetarna har också fått ett betydande lyft.

Sykehuset Levanger RoomMate

Levanger Hospital stroke och geriatrik avdelning eliminerade fall med RoomMate digital övervakning

Med RoomMate upplever nattskift som arbetar ensamma mindre stress och anställda har ett ökat fokus på fallförebyggande.

Nyheter från Sensio

Hovedbilde
rapport

Vinster inom äldreomsorgen genom använding av trygghetssensorn RoomMate

En studie från 2024 bland vårdledare och vårdpersonal i Norden, utförd av det oberoende testlabbet Norwegian Smart Care Lab, visar på flera fördelar för boende, personal, vårdhem och samhället vid användning av trygghetssensorn RoomMate.

aktivitetsoversikt 1200x627
Webinar

Optimera omsorgen, tryggheten och schemaläggningen med hjälp av trygghetssensorn RoomMate.

Detta Webbinarium passar både för dig som inte känner till RoomMate sedan tidigare och för dig som har viss kännedom om RoomMate. Detta då vi kommer presentera flera nyheter i form av nya funktioner och verkliga användarfall.

aktivitetsoversikt hovedbilde 1200x627-2
Blogg

Så ökar RoomMates aktivitetsöversikt omsorgstagarens trygghet

Med funktionen «aktivitetsöversikt» i trygghetssensorn RoomMate kan vårdpersonal enklare kartlägga omsorgstagarens beteende och bättre förstå omsorgstagarens behov. Detta möjliggör en individuellt anpassad omsorg, som ökar kvalitén och omsorgstagarens trygghet.

Du får hjälp av oss redan från början

Vi säkerställer ett bra genomförande, utbildning och löpande drift, så att du är trygg i Sensios välfärdsteknik.