<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Løftet samarbeidet og pasientsikkerheten med Sensio

Med velferdsteknologi fra Sensio og digitalt tilsyn er det ikke bare pasientsikkerheten på Nesoddtunet sykehjem som har blitt betydelig bedre; også samarbeidet mellom de ansatte har fått et vesentlig løft.

 

Nesoddtunet sykehjem ligger idyllisk til innerst på Nesodden-halvøya, med utsikt utover Oslofjorden i vest og glimt av Rådhuskaia i Oslo i nord. Sykehjemmet har over 300 ansatte og totalt 122 sykehjemsplasser fordelt på ni avdelinger og tre bygg. De har både korttidsplasser, opphold for langtidsboende og et tilbud til de med demens og kognitiv svikt.

Nesoddtunet sykehjem_mindre

For noen år siden gjennomførte Nesodden kommune en kartlegging av behovene innen helse og omsorg. De sentrale spørsmålene var: «Hvilke behov har pasientene, de ansatte og de pårørende, og hvordan kan vi dekke disse behovene?»

– I denne prosessen så vi tidlig at vi trengte å gjøre noe med pasientsignalanlegget på Nesoddtunet sykehjem. Særlig hvordan vi skulle forbedre pasientsikkerheten ved å gi pasientene flere og bedre muligheter til å varsle de ansatte ved behov, forteller Stig Henning Morken, rådgiver og prosjektleder i Nesodden kommune.

Som så mange andre sykehjem hadde også Nesoddtunet et tradisjonelt signalanlegg med trekkesnorer ved senger og på bad, samt noen trekkesnorer i fellesarealer og et gammeldags panel i gangene. Når pasienter varslet at de trengte hjelp, gikk alarmen inne på et vaktrom og de ansatte måtte ile til.

– Den åpenbare ulempen med dette systemet er at dersom noe skjer, må pasienten være i nærheten av en trekkesnor for å kunne varsle om at han eller hun trenger hjelp. Hvis man falt for langt unna trekkesnoren, hadde pasienten et problem. Det var også store begrensninger i tilsynet; i det øyeblikket en ansatt gikk ut av et rom, var det umulig å vite hva som skjedde på det rommet etterpå, forklarer Morken.

Valgte Sensio som leverandør

I 2022 vedtok Nesodden kommune å satse på et nytt pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på Nesoddtunet sykehjem. Velferdsteknologi-selskapet Sensio vant anbudet.

– Sensio hadde det beste produktet og var også det foretrukne valget til de ansatte. De fremsto som mest profesjonelle i alt fra brukergrensesnittet til selve teknologien, sier Stig Henning Morken.

Siden den gang har implementeringen av Sensios produkter og løsninger på sykehjemmet gått suksessivt fra bygg C i november 2023, bygg B i februar 2024 og bygg A i april 2024.

På Nesoddtunet har de nå innført pasientvarslingssystemet Sensio Care og eHelseplattformen Sensio 365, og har installert trygghetssensoren RoomMate på alle 122 pasientrom og tilhørende rompanel. I tilknytning til det benytter de ansatte mobile arbeidstelefoner med Sensio Pocket for mottak og håndtering av alarmer, både fra RoomMate, trekkesnorer og flyttbare alarmknapper på rommene.

I tillegg har Nesoddtunet lokaliseringssystem med 56 varder som er fysisk fordelt i ulike soner rundt på sykehjemmet. Avdelingsleder Konrad Dawda forklarer:

– Nesten alle pasientene har på seg alarmsmykke, enten som en klokke eller et halskjede, med en innebygget sensor, som gjør at de ansatte får varsel når pasienten beveger seg utenfor en forhåndsdefinert sone eller ut av utgangsdørene. Dessuten kan pasientene trykke på alarmsmykket for å tilkalle hjelp, som en SOS-alarm. Nattevaktene har også alarmsmykke for å lettere kunne varsle en kollega hvis de trenger bistand.

Nesoddtunet_RoomMate i rom II_mindre

Gode erfaringer med å jobbe digitalt først

Konrad Dawda er utdannet sykepleier og har jobbet på Nesoddtunet siden 2007, og er nå leder for to avdelinger på sykehjemmet. Han er full av lovord om Sensios produkter og løsninger.

– Vi blir stadig eldre, vi lever lenger og vi er ikke så mange som jobber med helse og omsorg. Sensios produkter er god støtte for at vi skal kunne levere pasientsikkerhet, og derfor noe jeg anbefaler på det sterkeste, sier han.

Alle ansatte på Nesoddtunet sykehjem jobber etter metoden «digitalt først». Det vil si at de får inn pasientalarmene i Sensio Pocket på arbeidstelefonene de bærer med seg. Da vurderer de først å utføre et digitalt tilsyn; deretter om det er behov for et fysisk tilsyn.

Nesoddtunet_Pocket digitalt tilsyn_mindre

Les mer om digital transformasjon i eldreomsorgen her.

Selv om det å jobbe digitalt først er helt nytt for Dawda og alle på Nesoddtunet, har han allerede gode erfaringer å dele.

– Min erfaring er at dette har gitt store gevinster både for pasientene, de ansatte og de pårørende. Den største gevinsten er helt klart bedre pasientsikkerhet. Det er trygt å vite at vi nå har et system der pasientene kan varsle de ansatte uansett hvor de er, og at de ansatte får beskjed hvor pasientene befinner seg og kan reagere og agere raskt når noen trenger hjelp. Dette har blant annet ført til at de ansatte har fått en roligere og mer effektiv hverdag, og at pasientene blir enda bedre ivaretatt, sier han.

Avdelingslederen trekker spesielt frem fordelene for nattevaktene.

– Med RoomMate og digitalt tilsyn kan vi redusere antall fysiske tilsyn og unngå å forstyrre pasientenes nattesøvn unødvendig. Via aktivitetsrapporten i RoomMate kan man også få innsikt i pasientens søvnmønster og oppdage eventuelle søvnproblemer. Jeg vil si at RoomMate er nattevaktens beste venn.

Nessoddtunet_Konrad_mindre

Ser stor forskjell på pasientsikkerheten

Trygghetssensoren RoomMate oppdager automatisk risikosituasjoner på pasientens rom, som at pasienten har falt, er for lenge på badet eller forlater rommet. Ut fra individuelle innstillinger hos hver pasient, går alarmen og de ansatte blir varslet via Sensio Pocket på arbeidstelefonene.

Ihor Turkevych, hjelpepleier på Nesoddtunet sykehjem, er enig i at arbeidsmetoden med digitalt tilsyn har gitt gode resultater.

– Digitalt tilsyn og RoomMate har gitt oss bedre oversikt og bedre kontroll. Ved at vi kan gjøre digitale tilsyn via Sensio Pocket, er det mindre stress, bedre arbeidsflyt og vi har bedre tid til å hjelpe pasientene som trenger det mest, sier han.

Turkevych er også superbruker av Sensio-systemet og bidrar i opplæringen av kollegaer.

– Alt som er nytt tar tid, men det har vært mye engasjement. Vi har sett stor forskjell på pasientsikkerheten og er veldig fornøyde, sier han, og legger til at han ikke helt skjønner hvordan de klarte seg tidligere uten Sensio.

Nesoddtunet_RoomMate på vegg_mindre-1

Bedre samarbeid mellom de ansatte

Stig Henning Morken i Nesodden kommune bekrefter at det har vært mye engasjement og positivitet rundt innføringen av Sensios produkter og løsninger.

– Det å jobbe digitalt først er nytt og annerledes for alle på sykehjemmet. Men det er ingen tvil om at kombinasjonen av aktiv varsling, der pasienten trekker i en snor eller trykker på en alarmknapp, og passiv varsling gjennom ulike sensorer der varselet går direkte til de ansatte, har bidratt til å heve pasientsikkerheten betydelig på Nesoddtunet, sier han.

Nesoddtunet_Stig_mindre

En annen gevinst er at samarbeidet mellom de ansatte har blitt mye bedre.

– En av de største effektene av det å jobbe digitalt først, er at de ansatte har fått et verktøy som gjør at de kan jobbe mer på tvers og at de i større grad enn tidligere samarbeider om pasientene ved å varsle hverandre og be om hjelp. Dette gjelder også samarbeidet mellom avdelingene, og jeg tror dette blir enda bedre med tiden, sier han.

Morken synes det er viktig å presisere at hovedfokuset fortsatt er på menneskene som utfører omsorgsjobben, men at teknologien skal støtte opp under det som gjøres. Han ser dette bare som starten for Nesoddtunet og bruk av velferdsteknologi.

– Det revolusjonerende i velferdsteknologien er at man skal jobbe på en helt annen måte; snu opp ned på arbeidsformen. Teknologien er en viktig del av det, men det er hvordan du utnytter den som betyr noe, sier han, og trekker frem det solide samarbeidet med Sensio som en klar suksessfaktor.

Til slutt har Morken en oppfordring til kommunene som ennå ikke har forsøkt Sensios produkter og løsninger.

– Snakk med noen som bruker det og prøv det selv! Det er enkelt i bruk og man kommer raskt i gang. Så lenge man får med seg de ansatte, skal det mye til for å ikke lykkes. Jeg opplever at Sensio har en genuin interesse for hvordan systemet brukes, at det blir brukt mest mulig og at kundene skal få ønsket effekt.

 

Gratis rådgivning

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg