<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Kan bo hjemme lenger med trygghetsalarm fra Safemate

I Malvik kommune i Trøndelag bidrar trygghetsalarmen fra Safemate til at eldre og andre med helseutfordringer kan bo hjemme lenger.

 

Hovedbildet: Malvik kommune.

Malvik er en kommune i Trøndelag som grenser mot Frosta kommune i Trondheimsfjorden i nord, Stjørdal i øst, Selbu i sør og Trondheim i vest. Malvik har omtrent 15.000 innbyggere, og mange av disse bor i tettstedene Hommelvik og Vikhammer.

Som alle andre kommuner i Norge, har også Malvik eldre og andre med helseutfordringer som bor hjemme og mottar helseomsorg der de bor. Det er hjemmesykepleien i kommunen som sørger for at den enkelte får nødvendig hjelp hjemme.

Eldre og andre med helseutfordringer kan også ha behov for en trygghetsalarm, som i en nødsituasjon sørger for kontakt mellom den hjemmeboende og hjemmesykepleien. Det er en velutprøvd løsning for både eldre og andre med omsorgsbehov som ønsker å bo hjemme lenger og samtidig oppleve trygghet i hverdagen.

260 trygghetsalarmer

Etter å ha hatt en felles avtale om trygghetsalarmer sammen med Trondheim kommune siden 2019, valgte Malvik kommune høsten 2023 å inngå en egen avtale med Sensio om trygghetsalarmer fra Safemate. Climax GX-MAX8-DT35B kopi-1Avtalen omfatter trygghetsalarmer til de hjemmeboende i kommunen som har behov, og per nå har Malvik cirka 260 slike alarmer som er virksomme. De fleste av disse er stasjonære trygghetsalarmer (bildet), mens noen få er mobile enheter.

Alle trygghetsalarmene i Malvik kommune er koblet til Værnes Respons, som er et interkommunalt samarbeid for mottak og behandling av varsler fra trygghetsalarmer og annen helseteknologi.

Solrunn Hårstad kopi-1– Dette innebærer at når beboeren opplever en nødsituasjon og trykker på SOS-knappen på trygghetsalarmen, sendes varselet til Værnes Respons og blir vurdert raskt og grundig av kyndig helsepersonell. Hvis det er behov for tiltak, blir varselet sendt videre til den lokale hjemmesykepleien som vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes, forklarer fungerende leder Solrunn Hårstad (bildet) i Værnes Respons.

Trygg, rask og enkel installasjon

Alle trygghetsalarmene i Malvik kommune er koblet til Safemate Pro, som er en brukervennlig portal som administrerer alle alarmenhetene.

Marius Bjønness-1– I dette skybaserte brukergrensesnittet finner man søkefunksjoner, filtreringsbokser, logger og rapporteringsfunksjoner. Det er oversiktlig og enkelt å bruke, og laget for å kunne håndtere påfyll av hundrevis av enheter, sier Marius Bjønness (bildet), produktsjef for Safemate.

Safemate Pro sikrer at installasjonen og konfigurasjonen av hver enkelt trygghetsalarm går raskt, enkelt og trygt.

– Det er svært enkelt å konfigurere trygghetsalarmene i Safemate Pro. Igangsetting av nye trygghetsalarmer er enkelt og føles trygt. Man bare legger inn serienummeret til hub-en i Safemate Pro, så arver boksen alle innstillinger fra standardinnstillingene, sier IT-konsulent Karl Morten Johannessen i Værnes Respons.

Klikk her for å lese mer om Safemate.

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg