<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Ibestad kommune yter bedre pasientomsorg med velferdsteknologi

Helsepersonellet opplever en bedre arbeidshverdag og mer tid til omsorg med verktøyene Sensio Pocket og Sensio Pasientsignal.

Stort og smidig prosjekt

Prosjektet ble startet i april 2019 og har vært et samarbeidsprosjekt mellom Ibestad kommune, Harstad IKT, Harstad Elektro og Sensio. Leveransen omfatter 18 rom i bygg A med tilbygg B/C som er under oppføring for Ibestad Sykehjem.

Dette er et prosjekt som har vært gjennomført med smidig prosjektstyring, spesielt mellom Sensio, Harstad Elektro og Harstad IKT.

Sensio har levert Sensio Pocket, posisjonering, dørstyring, pasientsignal og omgivelseskontroll satt opp etter behovene til Ibestad sykehjem.

Behov for god pasientoppfølging

Kommunen hadde behov for en bedre arbeidshverdag for helsepersonellet på Ibestad sykehjem, og ønsket å sikre god oppfølging for hver pasient. Det var også et ønske om varmestyring for å individuelt justere temperaturen til beboere for bedre komfort.

Tjenesten har vært i drift siden september 2020 og fungerer godt for de ansatte. Intern opplæring underveis har vært viktig for å kunne utnytte potensialet med systemet, og kommunen kjører flere omganger med intern opplæring for å sikre fullt utbytte av tjenesten.

Bedre ressursutnyttelse for helsepersonell

Sykehjemmet jobber kontinuerlig med å tilpasse teknologien til eksisterende rutiner, og dermed forsterke tjenesten. Gevinstmessig er det viktigste for de ansatte å ha oversikt, og kunne gi raskere helsehjelp for pasientene.

– Alle på jobb ser alarmene, og om de er håndtert eller ikke. Dette sikrer bedre ressursutnyttelse gjennom effektiv bruk av personale og håndtering av pasienter. Det gir også en trygghet at pleiere enkelt kan be om bistand hos en pasient, slik at en alarm går til alle pleiere på avdelingen, direkte på mobiltelefon. Dette gjør helsepersonellet rett og slett i stand til å gi bedre omsorg, sier Hilde Danielsen enhetsleder og Erika Ribeaux Veranes ass. avdelingssykepleier/fagleder ved Ibestad sykehjem.

ibestad-kommune-1

Helsepersonell ved Ibestad sykehjem viser frem Sensio Pocket og Sensio Pasientsignal

Personalet unngår at flere sykepleiere løper til en pasient som har utløst alarm, de ser og får varsel at andre pleiere har tatt alarmen på mobilen og er på tur til pasient. Innendørsposisjonering med smykker og armbånd, gir en trygghet om noen er utenfor angitt område slik at de kan enkelt varsle via de mobilen.

Pasientene på sin side opplever høyere komfort på rommet sitt og de kan individuelt endre varme, lys, og ta ned persienner selv.

ibestad-kommune-2

Alle alarmer fra beboers rom vises på Sensio Touch, her montert ved inngangen til rommet

Åpen dialog

Ibestad Sykehjem har vært et komplekst prosjekt med mange involverte parter, noe som har skapt både utfordringer og muligheter. For kommunen har det vært viktig å ha en åpen dialog med alle bidragsytere og sørge for god kommunikasjon.

I et så bredt fagfelt som velferdsteknologi er, er det ofte lett å skylde på hverandre når noe ikke fungerer, men Ibestad kommune mener at Sensio har gjort en solid innsats i å hjelpe til, også utenfor sitt ansvarsområde, for å sikre den beste opplevelsen for kunden.

-I slike prosjekter ser man tydelig viktigheten av et godt nettverk og en godt fungerende IT-avdeling som kan ta et ekstra ansvar for god prosjektgjennomføring, sier Stian Antonsen.

Martin Bentzen Schive, Senior Prosjektleder i Sensio, forteller at prosjektet hos Ibestad kommune har vært spennende, men også til tider krevende.

Sensio – en viktig bidragsyter

– Sensio har vært involvert i prosjektet siden oppstart og har opplevd Ibestad Sykehjem som et prosjekt hvor mange ulike fag og systemer må samspille godt for å skape den beste opplevelsen for kunden. Som i alle våre prosjekter har vi gjort vårt beste for å yte en høy grad av service for å sikre en god implementering av de produktene og tjenestene vi leverer, forteller Martin.

Kommunen er godt fornøyd med Sensios håndtering av prosjektet og gevinstene som oppleves så langt.

– Vi opplever Sensio som en veldig servicevennlig og høykompetent leverandør, det deles på kunnskap og det gjør driften av sykehjemmet på Ibestad smidig og effektiv. Sensio har ytt en høy grad av service, og vi er importert over hvordan Martin har bidratt til helheten, ikke bare Sensios forpliktelser. Dette har gjort at vi har fått en optimal start på velderdsteknologisatsningen i kommunen, forteller Stian Antonsen, leder IKT Brukerstøtte i Harstad kommune, som følger opp sykehjemmet på daglig basis.

Vi leverer teknologi som skaper mer tid til omsorg