<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Personvernerklæring Safemate

 

14

1. Innledning

Vi er opptatte av våre brukeres personvern. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke data vi lagrer om våre brukere, til hvilket formål og hvordan informasjonen brukes.

 

2. Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæring gjelder for den administrative løsningen Safemate Pro (heretter kalt «løsningen») levert av Safemate AS (996806669). Safemate AS (Brugata 19, 0184 Oslo) ved daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger knyttet til Løsningen.

 

3. Formål for behandling av personopplysninger

Den innsamlede informasjonen benyttes for å:

– Kunne tilby sikker pålogging.
– Kunne gjenkjenne deg som bruker, besørge at du har den tilgang til tjenestemottakere og funksjonalitet som følger av de fullmakter du er blitt gitt.
– Kunne varsle hendelser i tråd med den gjeldende konfigureringen.
– Kunne utøve support i de tilfellene der du måtte ha behov for vår assistanse.
– Kunne dokumentere (loggføre) de endringer som gjøres gjennom applikasjonen.
– Kunne fakturere korrekte beløp.
– Lagre informasjonskapsler og personlige innstillinger slik at brukeropplevelsen på Safemates nettsider forbedres. Innhenting av opplysningene er påkrevd for at vi skal kunne yte tjenesten og kundeservice. Dersom du ikke samtykker til at vi lagrer din brukerinformasjon kan vi ikke tilby en komplett løsning.

 

4. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningers er den enkeltes samtykke (Jf. Lov om behandling av personopplysninger §8, og jf. Artikkel 6 §1a) i den nye personvernforordningen av 25. mai 2018).

 

5. Hvilke personopplysninger behandles?

Personopplysninger om deg som lagres i Løsningen er fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer. Løsningen lagrer også informasjon om hvilke(n) rolle(r) du har, hvilke underavdelinger du har adgang til og når du sist var pålogget.

Mange av de handlinger du foretar deg i applikasjonen, f.eks. om du observerer en tjenestemottakers posisjon på et kart, vil bli lagret i en aktivitetslogg om deg.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger, derfor regnes også informasjonskapsler («cookies») som personopplysninger. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din enhet når du laster ned en nettside. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom deg og Løsningen hver gang du besøker en side. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig og benyttes ikke for å identifisere deg som person. Løsningen bruker informasjonskapsler for følgende formål:

– Bruker-/sesjonshåndtering.
– Ta vare på hvilket CSS stilark brukeren har valgt.
– Ta vare på hvilken løsning brukeren sist var logget inn for automatisk omdirigering.
– For å vite hvilken versjon nettleseren har cachet, for derved å automatisk kunne laste nye javascript ved behov.
– For å vite hvorvidt vi allerede har varslet om manglende funksjonalitet på Call Logs-siden.

 

6. Innsamling av personopplysninger

Opplysningene samles inn ved opprettelse av bruker, etter at bruker gir samtykke til registrering av ovennevnte personopplysninger og bruk av informasjonskapsler. Tekniske driftsdata samles inn løpende.

 

7. Behandling av personopplysninger

Informasjonen vil ikke brukes til noe annet enn drift av løsningen, feilsøking og kundeservice, og utleveres ikke under noen omstendigheter til en tredjepart.

Safemate AS er databehandler for personopplysninger som lagres i våre løsninger. Våre systemer driftes av Redpill Linpro og opplysningene lagres på servere som driftes av denne. Opplysningene lagres i seks måneder etter at du du enten slutter å benytte våre løsninger, eller til samtykke trekkes tilbake. Opplysningene slettes fra backup etter 4 måneder.

 

8. Registreres rettigheter

Som registrert i Safemate AS’ systemer har du rettigheter etter Norsk Lov om behandling av Personopplysninger fra 2001 og den nye personvernforordningen av 2018 når den trer i kraft. Som registrert har du rett til innsyn i egne personopplysninger, rett til å korrigere mangelfulle eller uriktige opplysninger i tillegg til å slette og/eller portere personopplysningene fra våre systemer.

 

9. Sikring av opplysninger

Det er kun kunden selv, administratorer av løsningen og Safemate AS som har adgang til opplysningene som samles inn. Safemate AS benytter sikker adgangskontroll knyttet til systemer som inneholder personopplysninger, i tillegg til en intern sikkerhetspolicy som er tilpasset kravene i den nye personvernforordningen (GDPR). Alle ansatte har taushetsplikt ved behandling av personopplysninger.

 

10. Kontaktinformasjon

Ved henvendelser angående behandling av personopplysninger, ta kontakt med vår kundeservice på post@safemate.no eller telefon: +47 37 16 16 66.

For ytterligere spørsmål om Safemate AS personvernpolicy kan vårt personvernombud kontaktes på e-post: personvernombud@sensio.no.

Det er enkelt å komme i gang! 

Vi har en rekke hjelpeartikler som gjør det enkelt å komme i gang. Under kan du gå til vår e-læringsportal "Sensio Learn", besøke supportsidene for Safemate, eller logge inn/registrere deg for Safemate Pro og Go.