<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Lindeberghjemmet i Oslo dundrer inn i fremtiden med digitalt tilsyn

– Det er spennende med gevinstene vi egentlig ikke vet om enda, det er mange muligheter i det digitale. Ved å ta i bruk RoomMate, hopper vi på toget og dundrer inn i fremtiden for å få det til å bli best mulig for pasientene våre, forteller Jonas Nermoen, digitaliseringsspesialist ved Lindeberghjemmet i Oslo.

Lindeberghjemmet i bydel Alna i Oslo kommune er et nytt langtidshjem som åpnet i mars 2021. Hver avdeling har tre fløyer med åtte beboerrom, kjøkken og stue. Fire av fem beboere på sykehjemmet har demens eller annen kognitiv svikt, og de har derfor begynt å ta i bruk det digitalt verktøyet RoomMate for å sikre pasientsikkerheten.

– Personlig er jeg veldig opptatt av det tekniske ved tjenesteutvikling, og hvordan objektiv data kan brukes for å bedre det vi holder på med. Selv om det ikke er lange avstandene å gå på avdelingen, handler det digitale tilsynet om å sikre kvalitetssøvn og privatliv for de som bor der. Gamlingene mine skal ha det best mulig på Lindeberghjemmet, forteller Jonas.

 

Balanse mellom digitalisering og omsorg

Jonas forteller om viktigheten av å snakke om digitalt tilsyn med de ansatte, de pårørende og beboere – slik at det skapes en forståelse for at velferdsteknologien blir tatt i bruk for å skape trygghet og sikkerhet, spesielt i krevende situasjoner. Han forteller om at det digitale ikke skal være en erstatning for fysisk omsorg hos pasienter – tvert imot.

– Ingen skal dø en uverdig død, og at når en pasient er redd, skal vi se bort fra det digitale tilsynet og gå fysisk inn for å snakke med pasientene og holde hendene deres, påpeker Jonas. Det er flere muligheter enn vi vet om når det kommer til digitalt tilsyn, og hvis vi bruker utstyret riktig og samarbeider med god dialog, kan vi hele tiden spille hverandre gode, legger han til.

 

RoomMate som kollega

Jonas forteller om hvordan denne måten å jobbe på bidrar til økt kvalitet, og hvordan RoomMate kan være en god kollega dersom vi tillater den å være det.

– RoomMate er et produkt, som i seg selv ikke kan gjøre noe uten at det er blitt fortalt det. Men, den gjør nøyaktig det du gir den beskjed om – så hvis du gir den gode og tydelige instrukser, kan det være en god kollega, forklarer han.

Per nå har Lindeberghjemmet 128 aktiverte sensorer inne på pasientrommene sine, men Jonas er tydelig på at det er opp til hver enkelt pasient og pårørende om de ønsker å ta i bruk tilbudet.

– Det viktigste vi ser at kommer ut av bruken av RoomMate, er at vi fanger opp dersom fall har skjedd. Det er viktig å kunne gi dem den hjelpen de trenger, så ingen lider unødvendig fordi vi ikke fanger opp at det har skjedd et fall. Det er meningsfullt for meg. Og det digitale er på mange måter tryggere – det har en mye lavere fail-rate enn det jeg har, forteller han.

 

Fremtiden på Lindeberghjemmet

– I fremtiden har jeg lyst til å implementere digitalt tilsyn også på vakttelefonene, og fokus på å muliggjøre videre kvalitetssikring og tjenesteutvikling. Det er viktig at vi holder god dialog med leverandørene, slik at vi hele tiden kan spille hverandre gode for å sikre at gamlingene våre har det best mulig, avslutter han.

 

Brukerforum 2023

I Februar 2023 arrangerte Sensio brukerforum for sine kunder og partnere, for å presentere den nye Unity-plattformen samt dele erfaringer og utfordringer. Under brukerforumet holdt Jonas en presentasjon om hvordan Lindeberghjemmet har implementert RoomMate, egne erfaringer og tanker om veien videre.

Du kan se hele foredraget til Nermoen her.

 

Vi leverer teknologi som skaper mer tid til omsorg