<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Aktivitetsoversikten i RoomMate gir mer reelle pasientvarslinger

Vollsletta sykehjem i Bodø har 24 beboerrom, hvor det på 12 av dem er satt i gang prøveprosjekt med RoomMate sin nye hovedfunksjon aktivitetsoversikten. – Det kan absolutt gjøre hverdagen bedre for de som bor her og de som jobber her. Det øker tryggheten, rett og slett, for pasienten, forteller avdelingsleder Per-Steinar Voldvik.

24 timers bilde som kartleggingsverktøy

Alle som bruker trygghetssensoren RoomMate idag vet at den automatisk varsler ved potensielt farlige situasjoner, samt at anonymisert digitalt tilsyn gir deg muligheten til å se og snakke med pasienten for raskt å vurdere om det er behov for fysisk tilsyn.

Med den nye funksjonen Aktivitetsoversikt lagrer den også et 24 timers bilde av alle hendelser i rommet, noe som gir den en unik ekstra egenskap som kartleggingsverktøy. RoomMate kan nå blant annet identifisere unormal aktivitet som hyppige oppvåkninger, hyppige toalettbesøk eller for mye sengeligging.

Dette er verdifull informasjon som helsepersonell kan benytte for å gi pasienten individuell oppfølging og behandling.

 

Mer reelle varslinger

– Med aktivitetsoversikten får vi hjelp til å se hvilke varsel man trenger, og hva man må være mer obs på hos hver enkelt pasient. For eksempel kan vi se hvis en pasient har vært for lenge på badet, og det har vi tidligere erfaring med at kan være fordi noe har gått galt, forteller Voldvik.

Voldvik legger til at det er en kjempestor fordel å se hva som skjer på rommene på natt.

– Fallalarmen er helt utrolig bra å ha, også for legene er det stor hjelp å se hva som har skjedd på natt. Tidligere har det vært for mange varsler, det plinget hele tiden. Dette er nå justert kraftig ned, de varslene som kommer nå er mer reelle – når vi nå får varsler er det viktig, avslutter Voldvik.

 

RoomMate en del av grunnpakken videre

Anette Skogstad jobber i Forvaltning- og utviklingsteamet for e-helse i Bodø Kommune, og kommer med flere eksempler på hvorfor aktivitetsoversikt har vært, og kommer til å være, viktig for institusjonene i Bodø kommune.

– Ved å ta i bruk aktivitetsoversikten fikk vi tatt en systematisk gjennomgang av sensorene vi hadde, og dette gjorde at vi fikk redusert varslene vi mottok. Vi skal rulle den ut videre, og i Bodø er RoomMate en del av grunnpakken når vi fornyer pasientvarslingssystemene i våre institusjoner, forteller Skogstad.

Hvis du har lyst til å høre hele tilbakemeldingen fra Voldvik og Skogstad, kan du se den på videoen under. Dersom du ønsker å delta på våre kommende webinarer, finner du full oversikt og påmelding her.

 

Vi leverer teknologi som skaper mer tid til omsorg