<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Bergen kommune oppnår store gevinster ved pårørendeinvolvering

Erfaringer fra Bergen kommune viser at pårørendeinvolvering gir frihet til bruker, reduserer belastningen på helsetjenesten og kan gi økonomiske besparelser.

Demens rammer hele familien

Når en person rammes av demens eller andre svikt i helsen påvirker det ikke bare personen selv – det berører hele familien. Flere historier fra media i den siste tiden viser hvor vanskelig det er å leve med livssituasjonen til den rammede. Den uvissheten man oppleve rundt hvor familiemedlemmet er, og om personen har det fint kan være stressende. Samtidig har nære relasjoner et ønske om at den rammede skal ha så fritt og aktivt liv som mulig.

Lokaliseringsteknologi skaper trygghet

Med lokaliseringsteknologi er erfaringen at konfliktnivået i familien dempes betydelig. De pårørende finner stor trygghet i at de kan finne sine kjære når de trenger det. Personen som er rammet opplever økt frihet ved at de kan gå turer på egenhånd uten å fotfølges eller måtte redegjøre for hvor man skal og når man vil være tilbake.

Pårørendes bidrag spiller viktig rolle

Sensio har sett at pårørendes rolle vil bli vesentlig viktigere i tiden fremover. Erfaringer fra Bergen kommune viser at pårørendes innsats spiller en viktigere rolle i å understøtte tjenesten enn tidligere antatt. Når tjenesten er satt i drift er kommunens medvirkning i praksis begrenset. Pårørende er i stor grad i stand til å følge opp bruk og feks lading av enhetene.

Bergen kommune langt fremme

Lars Olav Gåsdal er tidligere sykepleier og leder responssenteret i Bergen kommune. Kommunen har i dag ca. 160 GPS-enheter fra Safemate som en kommunal serviceytelse.

Gåsdal forteller at den økonomiske gevinsten som kommunen oppnår ved å involvere pårørende, og den positive opplevelsen de pårørende har av tjenesten og sin egen deltakelse, gjør at dette er et av de mest vellykkede velferdsteknologiprosjektene Bergen kommune har. Det er ingen områder innen velferdsteknologi som har kommet så langt i å involvere pårørende som lokaliseringsteknologi i Bergen.

– Det aller beste er at det er en økonomisk gevinst for kommunen, og at både bruker og pårørende er fornøyde. Man hører alltid at når kommunen skal spare penger så går det alltid utover noen, men her er det faktisk motsatt. Alle parter ser stort sett bare fordeler, forteller Lars Olav.

Mindre belastning

Pårørende blir tryggere på hvor familiemedlemmet befinner seg på egenhånd, og kan føle seg til nytte. Dette gjør det enklere for brukeren å gå turer alene uten at pårørende trenger å være redd for at bruker blir funnet, selv om brukeren ikke finner veien hjem selv. Man kan enkelt sette opp et varsel som gir en alarm hvis brukeren skulle gå for langt inn i utsatte områder, og det er enkelt å opprette kontakt gjennom GPS. Dette gjør også at pårørende slipper å være avhengig av andre.

Alt dette gjør belastningen for pårørende langt mindre, og brukeren kan bo lengst mulig hjemme, utenfor institusjon.

Oppfordrer kommuner til å prøve

– Vi oppfordrer alle kommuner vi snakker med om å prøve pårørendeinvolvering. Det er egentlig bare gevinster med det. Så lenge pårørende vet hvem de kan kontakte når de lurer på noe rundt GPS’en, ser de fleste pårørende det som en fordel at de selv kan håndtere oppfølgingen av GPS-enheten, sier Lars Olav.

I Bergen kommune har pårørende håndtert 85 % av alle varsler og ca 85 % av alle «søk og henting». Dette viser hvor mye dette faktisk avlaster kommunen og øker tjenestekvaliteten.

Fornyet tillit

Sensio skal levere lokaliseringsteknologi i Bergen kommune i 4 nye år og har store ambisjoner på vegne av kommunen. Kommunesamarbeidet har gitt Sensio-eide Safemate fornyet tillit, og skal som leverandør lede an utvikling på området i Norge i tiden som kommer.

Sensio leverer i dag lokaliseringsteknologi til flere andre kommuner, samt flere kommuner i Danmark.

Vi leverer teknologi som skaper mer tid til omsorg