<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Slik kan du kjøpe trygghetsalarm til privat bruk

Sensio Sep 18, 2023 1:02:34 PM
Mange ønsker en trygghetsalarm til privat bruk, enten til seg selv eller et familiemedlem. Trygghetsalarmen er enkel i bruk og kan kobles opp mot pårørende, eller mot kommunen når det blir behov for det. Les hvordan du kjøper trygghetsalarm her.

 

Når en person rammes av demens eller får andre helseproblemer, så påvirker det ikke bare personen selv – det berører hele familien. Flere historier i media viser hvor vanskelig det er å leve med livssituasjonen til den rammede. Den uvissheten man opplever rundt hvor familiemedlemmet er, og om personen har det fint, kan være stressende. Samtidig har pårørende et ønske om at den rammede skal ha et så fritt og aktivt liv som mulig. Hvis man får en diagnose har man rett på hjelp fra kommunen, men det varierer hva slags hjelp man får, og ikke alle ønsker å flytte hjemmefra. 

Teknologi skaper trygghet

Med trygghetsalarm med lokaliseringsteknologi er vår erfaring at konfliktnivået i familien dempes betydelig. De pårørende finner stor trygghet i at de kan finne og kontakte sine kjære når de trenger det. Det er et verktøy som enkelt viser hvor vedkommende befinner seg, og oppretter kontakt hvis det er behov for det. Personen som er rammet opplever økt frihet ved at de kan gå turer på egenhånd, med eller uten det som kalles geofence (“elektronisk gjerde”). 

Velg en trygghetsalarm som kan kobles til kommunen  

Helsenorge.no skriver at personer med demens har rett på hjelp fra helse- og omsorgstjenestene på lik linje med alle andre som har behov for det. En diagnose gir i seg selv ingen rett til tjenester, det er den enkeltes behov for bistand og evne til å mestre eget liv og egen helse som er avgjørende. 
Noe som er viktig å tenke på at hvis man ønsker å kjøpe trygghetsalarm selv, er at det er en stor fordel om denne kan kobles opp mot kommunens systemer når tiden er moden for det. Safemate kan kobles til kommuner gjennom Safemateplattformen som er i bruk i over 200 norske kommuner, og antallet er stadig økende. 

Fordeler med en trygghetsalarm

En trygghetsalarm gir bæreren mulighet for egenmestring, selvstendighet og verdighet for et godt liv. Man kan leve med større frihet i hjemmet, og bevege seg på tur i nærmiljøet. Det gjør det enklere å beholde et aktivt liv og forebygge ensomhet. Samtidig er det en stor avlastning for familie og pårørende å kunne forsikre seg om at sin ektefelle eller foreldre har det bra, både hjemme og ute. 

Når burde du skaffe en trygghetsalarm?

Det viser seg å være store fordeler med å ta i bruk trygghetsalarm tidlig, og helst før man får en diagnose som for eksempel Alzheimer eller demens. Da er det lettere å lære seg å bruke teknologien og jobbe inn rutiner for å bruke f.eks. en trygghetsklokke. Det er erfaringsmessig litt mer krevende å sette seg inn i ny teknologi etter en diagnose. 

Hva med personvern og trygghetsalarm?

Personvern og sikkerhet er viktig, og noe vi legger betydelig innsats i. Teknologien bak Safemate trygghetsalarm er av høyest mulig sikkerhet. Trygghetsalarmens kommunikasjon mellom pårørende er klassifisert inn under «sikker kommunikasjon», som betyr at det er krypterte data. Dette gjør at det ikke skal være mulig å finne igjen persondata. Det er også sikker pålogging både i portalen og i appen Safemate gjennom to-faktor autentisering.  

Hva er Safemate trygghetsalarm og hvordan skaffer du det? 

Safemate er en type personlig trygghetsalarm som er utviklet for å hjelpe folk, spesielt eldre eller personer med spesielle behov, med å få rask hjelp i nødsituasjoner. Her er hvordan en typisk Safemate fungerer: 

1. Enhetsdesign: Safemate-enheten er en liten, bærbar enhet som ofte bæres rundt halsen eller håndleddet som en klokke eller et armbånd. Den har en rekke knapper og sensorer for nødkommunikasjon og posisjonssporing. 

2. SOS-knapp: Den mest åpenbare funksjonen er SOS-knappen. Når brukeren trykker på denne knappen, sender enheten umiddelbart et nødsignal. 

3. Posisjonssporing: Mange Safemate-enheter er utstyrt med GPS-teknologi som lar omsorgspersoner eller nødetater nøyaktig lokalisere brukeren i tilfelle nød. 

4. To-veis kommunikasjon: Safemate-enheten kan også ha en høyttaler og en mikrofon, slik at brukeren kan kommunisere direkte med omsorgspersoner eller nødetater gjennom enheten. 

5. Alarmmottaker: Når SOS-knappen trykkes, blir signalet sendt til forhåndsdefinerte mottakere, slik som pårørende og omsorgspersoner konfigurert i Safemate Go portalen.  

6. Funksjoner for fallregistrering: Noen Safemate-enheter er også utstyrt med sensorer for å oppdage fall. Hvis enheten oppdager et fall, kan den automatisk sende et nødsignal. 

7. Batteridrift: Safemate-enheten drives av et oppladbart batteri og må lades med medfølgende lader. 

8. App-tilkobling: Noen Safemate-enheter kan også være koblet til en app på en omsorgspersons eller familiemedlems smarttelefon, slik at de kan følge med på brukerens posisjon og helsestatus. 

Samlet sett er Safemate en enhet som gir ekstra trygghet for brukere og deres omsorgspersoner ved å tilby en enkel måte å få hjelp på i nødsituasjoner og gi posisjonssporing for ekstra sikkerhet. 

Slik skaffer du trygghetsalarm

Det er enkelt å kjøpe en trygghetsalarm i privat regi, enten til deg selv eller til et familiemedlem som har begynnende kognitiv svikt, eller vil ha en ekstra trygghet fra familien. I punktene under viser vi hvordan. 


Trygghetsalarm på armen eller rundt halsen 

En trygghetsalarm kan bæres som en klokke på armen, noe som normaliserer «dingsen» og gjør det enkelt å bruke trygghetsalarmen i hverdagen. I tillegg har klokken funksjoner som kan være nyttig i hverdagen, f.eks. skritteller, blodtrykksmåler og pulsmåling, og gjør det mer motiverende for bærer å bruke teknologien, ta vare på helsen og å være aktiv. En mobil trygghetsalarm er for de som foretrekker å bære den i lommen eller rundt halsen, uten andre funksjoner enn å trykke på knappen ved behov for hjelp. Trygghetsklokken og mobil trygghetsalarm har GPS og fallvarsling. 


Trygghetsabonnement 

Trygghetsabonnement må man ha for at en trygghetsalarm skal fungere og kunne opprette toveis-kommunikasjon gjennom SIM-kortet.  

Trygghetsabonnement aktiverer du ved å gå inn på https://sensio.no/safemate/start som nevnt nedenfor og legger inn din betalingsinformasjon.  

Et Trygghetsabonnement har ingen bindingstid, og man kan avslutte abonnementet når som helst. Dette gjøres enkelt ved å slette Safemate enheten i Safemate Go portalen, som er Safemate sin portal til bruk for private brukere.  


Kjøp i nettbutikken 

Det er enkelt å kjøpe i nettbutikken vår. Under fanen trygghetsalarm kan du velge mellom klokke eller mobil trygghetsalarm, så legger du inn adressedetaljene dine og velger fraktmetode. Og så er du i gang! 
 

Registrer pårørende 

Nå som du har fått trygghetsalarmen kan du gå inn på Start-siden for nye Safemate-kunder. Der kan du logge deg inn i Safemate Go-portalen. Eventuelt kan du registrere deg om du ikke ble registrert da du kjøpte produktet. 

Ved hjelp av Safemate Go kan man i nettleseren konfigurere Safemate-enheter. I Safemate Go kan flere familiemedlemmer ha adgang til å konfigurere Safemate enheter. I denne portalen kan du enkelt knytte opp trygghetsalarmen og legge inn pårørende. Her kan du også sette opp Geofence og GPS/lokalisering. 

Opplæringskurs 

Du finner alltid godt støttemateriell på våre opplæringssider, Sensio Learn. Du kan blant annet ta vårt korte opplæringskurs for Safemate for privatbrukere her. 

 

Gratulerer med et godt og trygt valg i Safemate - lykke til! 


Kjøp trygghetsalarm her