<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Safemate gir trygghet for 19.000 i 200 kommuner

Glenn Ø. Støldal 06.05.24 08:04
Stadig flere kommuner får øynene opp for den populære trygghetsalarmen Safemate.
Stadig flere kommuner får øynene opp for den populære trygghetsalarmen Safemate. Nå er over 19.000 Safemate-enheter i bruk i nesten 200 kommuner i hele Norge.

Safemate tilbyr en bred portefølje av trygghetsalarmer – både mobile og stasjonære enheter. De mobile trygghetsalarmene har innebygget lokalisering, slik at ansatte og pårørende vet hvor bæreren av Safemate-enheten befinner seg. Bæreren kan også selv tilkalle rask hjelp i nødsituasjoner ved å trykke på SOS-knappen på enheten. Den stasjonære trygghetsalarmen produseres av Climax og benyttes i hovedsak i private hjem gjennom kommunenes hjemmesykepleie.

safemate i bruk

– Typiske brukere av Safemate er eldre og personer med spesielle behov som fortsatt bor hjemme, men den benyttes også av ansatte på sykehjem, forteller Marius Bjønness, produktsjef for Safemate.

Noen kommuner tilbyr kun mobile enheter, mens andre tilbyr kun stasjonære. Stadig flere ser også nytten av å kunne tilby begge deler basert på tjenestemottakerens behov. Mobile og stasjonære trygghetsalarmer har ulike fordeler.

– Den åpenbare fordelen med mobile trygghetsalarmer er at de også fungerer når man ikke er i umiddelbar tilknytning til hjemmet. Dermed kan man tilkalle hjelp også når man for eksempel er ute på tur eller i butikken, slik at man har muligheten til å være fysisk og sosial aktiv, sier Bjønness i Safemate.

Marius Bjønness

Pårørende må involveres

Ifølge de demografiske prognosene vil vi få en kraftig økning av antall eldre i Norge i årene fremover, og innen 2040 er det trolig dobbelt så mange med demenssykdommer her i landet. Samtidig er det betydelig mangel på kvalifisert helsepersonell, noe som innebærer at det ikke er nok hender til å gi et tilstrekkelig helsetilbud til alle som har behov for det i tiden fremover.

– Det betyr at langt flere eldre og andre med omsorgsbehov må bo hjemme lenger og motta helseomsorg i egen bolig. For at dette skal fungere, er involvering fra pårørende en forutsetning, og lokaliseringsteknologi har vist seg å være et godt egnet område å involvere pårørende i, sier Marius Bjønness.

Han forteller at det daglig er mellom 400 og 500 pårørende som bruker Safemate-appen for å se hvor bæreren av enheten befinner seg.

– Det er viktig for pårørende å vite at de når som helst kan lokalisere sine kjære ved behov. Vår erfaring er at involvering av pårørende er viktig for å utvikle omsorgstjenestene, sier Bjønness i Safemate.

Flest mobile Safemate

Våren 2024 er totalt over 19.000 Safemate-enheter i bruk i Norge, og flesteparten er mobile alarmer. De aller fleste av de stasjonære enhetene benyttes av hjemmeboende i Trondheim kommune. Nesten 200 norske kommuner har tre eller flere trygghetsalarmer fra Safemate, og de benyttes i kommuner over hele landet – fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Statistikken viser også at hele 80 prosent av de mobile Safemate-enhetene er i bruk hver måned.

I 2024 vokser Safemate seg ut av Norge, og først ut er Danmark etterfulgt av Sverige og Island.

– De demografiske tendensene med flere eldre er ganske like i Europa, så markedet for trygghetsalarmer som Safemate er stort og voksende. De senere årene har GSM-teknologien også utviklet seg, noe som har bidratt til å bryte ned barrierene mellom regioner, forteller Bjønness.

Safemate Trigger Four

Den mest populære og mest brukte Safemate-enheten er Trigger Four. Det er en mobil trygghetsalarm med toveis tale som er basert på GPS og 4G. Den er liten og praktisk, og kan enkelt festes enten rundt håndleddet, i beltet eller bæres i en snor rundt halsen.

Med ett knappetrykk kan Safemate Trigger Four ringe én eller flere forhåndsdefinerte telefonnumre; i mange tilfeller pårørende. Når systemet vet hvilken av alarmmottakerne som har besvart alarmen, sendes posisjonsdata per SMS eller pushvarsler til alle mottakerne. Trigger Four lokaliserer ved hjelp av GPS eller Wi-Fi (innendørs), og kan varsle om at bæreren går utenfor et forhåndsdefinert område (geofence). Alarmmottakere kan også ringe direkte til Trigger Four. I en kommune kan Trigger Four også knyttes opp mot en døgnbemannet, medisinsk alarmsentral.

Safemate Watch 5

Safemate Watch 5 er en 4G-basert klokke som lokaliserer presist både innendørs og utendørs via GPS/Wi-Fi/Blåtann. Den varsler også mottakere med et knappetrykk, for eksempel ved å ringe til fire forhåndsdefinerte telefonnumre, og fungerer på samme måte som Trigger Four når det gjelder lokalisering.

Watch Five front_til blogg

– Teknologi, produkter og tjenester er hele tiden i bevegelse. Produktutvikling er viktig for oss i Safemate. Spesielt gjelder dette brukervennlighet for ansatte, pårørende og tjenestemottakere. Våre produkter skal være enkle og nyttige å bruke, avslutter Bjønness.

Klikk her for å lese mer om Safemate