<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Varför Sensio?

På Sensio brinner vi för att skapa bättre vård och omsorg för äldre. Våra lösningar gör livet bättre för boende eller patienter. Vårdpersonalen tycker att det är lättare och sparar tid. Vi har även lösningar som engagerar anhöriga och volontärer i vården. Vår nästa generations välfärdsteknologi är väl beprövad, oavsett om det är revolutionerande trygghetssensorer, molnbaserad hälsoplattform, marknadsledande mobila trygghetslarm eller andra produkter och tjänster.

Vi startade 2009 och är Nordens ledande leverantör av välfärdsteknologi, med flera hundra kunder i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Island. Det finns flera anledningar till att Sensio är kundernas föredragna leverantör av välfärdsteknologi:

Produkter och lösningar som bevisligen fungerar och ger värde

Välfärdstekniken befinner sig fortfarande i en tidig utvecklingsfas, men på Sensio har vi många års erfarenhet av utveckling, produktion, implementering och användning av välfärdsteknik för hundratals kunder i flera länder. Genom omfattande användning under flera år har våra lösningar och produkter visat sig ge ett enormt värde både för boende, vårdpersonal och samhället i stort.

Världsledande teknik

Sensio producerar bland annat den mest avancerade fallsensorn i världen, RoomMate. Denna multisensor är installerad i cirka 10 000 rum och har en rad funktioner, såsom digital tillsyn, passiva larm i potentiellt farliga situationer, samt en aktivitetskartläggning som ger ett unikt beslutsstöd för att ge individuell uppföljning och behandling av boende och patienter.

En konsult för digital transformation

Vi har gått igenom flera hundra implementeringar och lär oss något av varje projekt – både bra och dåliga. Vi tar med oss ​​vår erfarenhet och kompetens när vi bistår nya kunder i hur de på bästa sätt kan ta till sig välfärdsteknik och uppnå största möjliga vinster. Välfärdsteknik möjliggör en digital transformation av hur människor arbetar inom äldreomsorgen. Detta kräver förändringsledning, vilket kan vara utmanande. Som kund hos Sensio kan du vara säker på att du får bästa råd och stöd för att genomföra en digital transformation.

Erfarenhet från sjukvården

På Sensio har vi många vårdpersonal, så vi känner till dina utmaningar och kan hjälpa dig att lösa dem med relevant erfarenhet. Detta bidrar också till vår tjänste- och produktutveckling.

Världsledande teknik

Sensio producerar bland annat den mest avancerade fallsensorn i världen, RoomMate. Denna multisensor är installerad i cirka 10 000 rum och har en rad funktioner, såsom digital tillsyn, passiva larm i potentiellt farliga situationer, samt en aktivitetskartläggning som ger ett unikt beslutsstöd för att ge individuell uppföljning och behandling av boende och patienter.

Snabb och bra kundservice

Sensio, och välfärdsteknologin i stort, växer snabbt. Samtidigt är Sensio tillräckligt liten för att ha korta informationsvägar internt och bra samarbete mellan alla avdelningar. Detta gör att vi kan ge snabb och bra kundservice i flera kanaler, så att du alltid kan vara säker på att få assistans när du behöver det.

Kvalitet och samspel i vårdarbetet

Vi har bra lösningar för att koppla ihop tjänster och personal över vårdinrättningar, samt för att inkludera anhöriga och närstående i vårdarbetet. Dessutom har vi kvalitetsverktyg som säkerställer att både vårdpersonal och chefer kan vara säkra på att brukare och patienter får god uppföljning, åtminstone i nivå med vad som krävs i lagstiftning, nationella riktlinjer och kommunala kvalitetsnormer.

Användardriven tjänsteinnovation

Våra kunder är våra viktigaste rådgivare och ger värdefull feedback om hur vi och våra tjänster kan bli ännu bättre. Vår tjänsteutveckling bygger alltid på input från kunder och testas i flera omgångar innan vi släpper nya versioner.

Intern utvecklingsmiljö

Många av Sensios personal har lång erfarenhet ifrån vårdarbete och därför en god inblick i det dagliga arbetet. Denna kombination gör att vi snabbt kan reagera/agera på användarnas behov och önskemål samt att det skapar ett nära utvecklingsarbete

Leverantör av hela produktens värdekedja

Många leverantörer erbjuder en produkt. Sensio erbjuder ett brett utbud av produkter som kommunicerar och ser till att de flesta behov tillgodoses inom äldreomsorgen. Med Sensio får du en leverantör som känner till utmaningarna och lösningarna väl inom äldreomsorgen, och hur tekniken ska användas för att ge bästa möjliga värde.

Öppna lösningar med bra integrationsmöjligheter

Vår vård- och omsorgsplattform Sensio 365 är navet som kopplar samman all välfärdsteknik, så att du kan komma åt alla aviseringar och larm i ett gemensamt användargränssnitt – oavsett om det är på din mobil, en skärm i personalrummet eller andra enheter. Sensio 365 har ett öppet API som gör att du kan integrera befintlig eller ny välfärdsteknik även från andra leverantörer. Därmed kan du vara säker på att valet av Sensio som leverantör aldrig kommer att vara ett misstag.

Data och analysfunktionalitet

Genom våra plattformar får du statistik, rapporter och aktivitetskartläggning vilket ger ett unikt beslutsunderlag för att ge individuell uppföljning och behandling av boende och patienter. Vi utvecklar allt kraftfullare dataanalysfunktioner i våra tjänster och produkter, så att du kan optimera tjänsteutbudet baserat på fakta.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Vi har ett separat team som arbetar med vidareutveckling av lösningar inom artificiell intelligens och maskininlärning, för att du ska få allt bättre och mer innovativ funktionalitet automatiskt uppdaterad i dina Sensio-produkter och tjänster.

Lär känna Sensio bättre

Svein-Rune Bjørkmo - St Hanshaugen

Läs våra kundberättelser

IKOS-2

Lär dig mer om våra produkter

yannes-kiefer-4jQrfjfeN88-unsplash

Gratis konsultation