<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Viser

Viser är en molnbaserad trygghetslarmplattform som lämpar sig såväl i särskilt- som ordinärt boende. Med mobil larmhantering i helt vanliga Android eller iPhone enheter utgör den ett effektivt verktyg för personalen med en digital och spårbar larmkedja hela vägen från larm till åtgärd. Givetvis går det att kombinera med den centrala larmcentralsfunktionen under hela eller delar av dygnet.  Systemet levereras som en komplett Funktionstjänst med garanterad tillgänglighet dygnet runt.

15

 

En trygghetsplattform för både OBO och SÄBO

Viser trygghetsplattform säkerställer en digital larmkedja från brukare till åtgärd för både hemtjänst och äldreboende

 

Funktionsleverans dygnet runt

Trygghetsplattformen är molnbaserad och levereras med tillgänglighet- och funktionsgaranti dygnet runt årets alla dagar.

 

Central larmcentral vid behov

Larmcentralsfunktionen är valfri och kan nyttjas hela eller delar av dygnet som ett komplement till den mobila larmenheten

 

Effektivt och tryggt

Systemet är intuitivt och effektivt verktyg för personalen som ger brukarna en säker och trygg vardag.

7

Mobil larmhantering

Mobil larmhantering ger personalen ett effektivt verktyg att hantera larmhändelser på bästa sätt. Antigen genom en snabb bildbedömning direkt i appen eller fysisk närvaro hos brukaren vid behov. 
 
10

Central administration

Central administration i modernt webbgränssnitt gör det enkelt och säkert för personalen att hantera larmtillbehör, ta ut rapporter eller händelseloggar.
 
5

Modernt och flexibelt

Den moderna systemarkitekturen möjliggör integrationer med nutidens och framtidens sensorer och tredjepartssystem.

Vad är Viser?

  • En molnbaserad trygghetslarmplattform som lämpar sig såväl i särskilt- som ordinärt boende.
  • Viser trygghetsplattform säkerställer en digital larmkedja från brukare till åtgärd för både hemtjänst och äldreboende

Du får hjälp av oss redan från början

Vi säkerställer ett bra genomförande, utbildning och löpande drift, så att du är trygg i Sensios välfärdsteknik.