<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Sensio-bloggen | Smart sjukvård

Få tips och råd inom välfärdsteknik och håll dig uppdaterad med Sensios kunskap och erfarenhet.

Forskning visar att RoomMate gör stora vinster inom äldreomsorgen.

Forskning visar att RoomMate ger stora vinster inom äldreomsorgen

Ett digitalt och passivt patientmeddelandesystem med trygghetssensorn RoomMate ger stora fördelar inom demens- och äldreomsorgen jämfört med traditionella aviseringssystem med..

Läs mer

Med funktionen «aktivitetsöversikt» i RoomMate kan vårdpersonal enklare kartlägga omsorgstagarens beteende och bättre förstå omsorgstagarens behov.

Så ökar RoomMates aktivitetsöversikt omsorgstagarens trygghet

Med funktionen «aktivitetsöversikt» i trygghetssensorn RoomMate kan vårdpersonal enklare kartlägga omsorgstagarens beteende och bättre förstå omsorgstagarens behov.

Läs mer

Professor Johan Magnusson vid Göteborgs universitet.

– Sjukvården måste digitaliseras snabbare

Med en åldrande befolkning och färre vårdpersonal måste digitaliseringen i offentlig sektor gå snabbare, säger professor Johan Magnusson vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Personallarm: Skapar en Säker Arbetsplats på Tvärs av Branscher

Personallarm spelar en viktig roll inom olika branscher på grund av den allt mer utmanande arbetsmiljön. Arbetsolyckor och situationer som skapar en osäker arbetsplats kan i..

Läs mer