<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Sensio 365

Sensio 365 är en vård- och omsorgsplattform som knyter samman välfärdsteknik och ger dig en total överblick i ett, användarvänligt gränssnitt.

Sensio 365 levereras som en digital molntjänst

 

Frihet att välja lösningar

Otaliga integrationsmöjligheter ger kommunen friheten att välja den bästa välfärdstekniken från flera leverantörer och koppla ihop dessa i en plattform.

 

Enkel inloggning

Använd dina befintliga användarkataloger och autentiseringslösningar. Sensio 365 underlättar enkel inloggning och automatisk inloggning.

 

Full översikt på ett ställe

Sensio 365-plattformen säkerställer omfattande och användarvänliga digitala arbetsytor på mobila och andra skärmar – både för vårdpersonal, anhöriga, administratörer och boende.

 

Mer tid till omsorg 

Sensio 365 ger dig full överblick över larm, information och kartläggning. Prioritera din tid bättre och ta hela tiden hand om de brukare som behöver det mest.

Sensio 365 kopplar samman välfärdsteknik i Sensio Pocket

Koppla ihop all välfärdsteknik

Patientlarm, digital tillsyn, trygghetslarm, läkemedelsautomater, inkontinenssensorer, sömnsensorer och en mängd andra lösningar. Allt samlas i Sensio 365 och hanteras via tillhörande användargränssnitt.
 
Sensio 365 levereras som en 24/7 molntjänst

Levereras som en 24/7 molntjänst 

Detta ger snabb tillgång till ny funktionalitet, undviker stora och komplexa uppgraderingar och Sensios specialister garanterar drift och servicekvalitet.
 
Sensio 365 är ett avancerat analys- och rapporteringsverktyg

Avancerade analysverktyg

Anonymiserade hälsodata blir allt viktigare för rapportering och som beslutsstöd. Med Sensio 365 får du ett kraftfullt analys- och rapporteringsverktyg för larm och andra händelser.

PLATSER

använder vår eHealth-plattformen

SERVICEMOTTAGARE

hanteras av Sensio-plattformen

ALARMER

triggas genom plattformen varje dag

Vad är Sensio 365?

Sensio 365 är en öppen "internet of things" hälsoplattform, som kopplar samman institutioner och vårdpersonal med ett stort utbud av välfärdstekniska lösningar genom ett användarvänligt gränssnitt på mobilappar och skrivbordsskärmar.

Det innebär att vårdpersonalen har överblick över alla larm och aviseringar som antingen aktivt utlöses av boende, eller passivt genom sensorer och mjukvara.

Sensio 365 är en renodlad molntjänst byggd på modern teknik, och lösningen har tagits fram utifrån ett nära samarbete med våra kunder för att göra den så användarvänlig som möjligt. Detta säkerställer att Sensio 365 ger bästa möjliga upplevelse, funktion och värde för både vårdpersonal, boende och patienter.

All utveckling av Sensio 365 görs av vår egen utvecklingsavdelning och vi kan därmed snabbt skapa ny funktionalitet utifrån nya användarbehov.

Sensio 365 är en uppgradering från vår tidigare vård- och omsorgsplattform Unity. Den som för närvarande använder Unity-plattformen har möjlighet att uppgradera till Sensio 365 och på så sätt garanteras sömlös tillgång till all kommande ny funktionalitet och förbättringar.

Letar du efter en ny vård- och omsorgsplattform kan du vara säker på att du får marknadens bästa och mest framtidsinriktade lösning om du väljer Sensio 365. Vi levererar en plattform som sätter användaren i centrum och som ska mobilisera hela samhällets totala vårdkapacitet.

Du får hjälp av oss redan från början

Vi säkerställer ett bra genomförande, utbildning och löpande drift, så att du är trygg i Sensios välfärdsteknik.