<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

IKOS

IKOS er helsepersonell og helselederes digitale samhandlingstavle for å sikre god kvalitet og oppfølging av brukere og pasienter.

IKOS-samhandlingstavle-sensio-velferdsteknologi

 

Digital oversikt

Mange avdelinger har oversikt over brukere og pasienter på whiteboards, lapper eller i notatbøker. IKOS samler all informasjon digitalt på skjermer.

 

Effektivt og tidsbesparende

Ta med deg IKOS-appen på mobilen så du alltid har oversikten, og noter ned direkte i pasientjournalen via EPJ-integrasjoner.

 

Kvalitetsheving av tjenesten

Avdelingen legger inn sin kvalitetsstandard for brukeroppfølging i IKOS. Sjekklister og frister sikrer god praksis. 

 

Samhandling på tvers

IKOS sikrer sømløs brukeroppfølging på tvers av personell, skift og avdelinger. Alle ser status og samarbeider via PC, storskjerm på vaktrommet og på mobil.

7

Status i sanntid

IKOS gir oversikt over status og oppfølging for alle brukere og inneholder gjennomtenkte sjekklister og frister basert på lovverk, nasjonale føringer og kommunal kvalitetsstandard.
10

Rapporter og statistikk

Dokumentér og forbedre kvaliteten i tjenesten gjennom IKOS sin statistikkmodul, som gir historikk, trender og beslutningsstøtte.
5

EPJ-integrasjon

IKOS kan integreres mot EPJ-systemene Gerica, Profil og CosDoc via VKP. Få pasientinformasjon fra EPJ, og gjør journalføringen i IKOS med automatisk overføring til EPJ.

Hva er IKOS?

IKOS står for Individbasert kompetansestyring. Vi tar utgangspunkt i individet som trenger tjenester, og sikrer rett person på rett plass for å levere tjenestene med god kvalitet. IKOS hjelper kommuner og helsepersonell med å sikre gode tjenester på en effektiv måte. Det gir arbeidsmotivasjon og gode resultater.

IKOS brukes av hjemmetjenesten, sykehjem, ambulante team og tjenestekontor.  

Når ansatte kommer på jobb starter de vakten med å ta en titt på IKOS – enten på PC, den digitale tavlen på vaktrommet, eller på mobilen. Der får de raskt et overblikk over alle brukere og pasienter, hva som er deres status og hvilke oppgaver som må prioriteres gjennom dagen.

Er det hensyn eller bestemte pasienter det er spesielt viktig å være oppmerksomme på denne dagen? Er det noen nye beskjeder i kalenderen?  Det er enkelt å skreddersy oppsettet av IKOS, slik at den viser akkurat den informasjonen avdelingen ønsker.

IKOS er en skytjeneste og er ikke låst til bestemte skjermer. Det vil si at dere kan koble IKOS mot eksisterende skjermer dere allerede har - enten det er skjermer på vaktrom, på mobilen, på pc'en eller andre skjermer. 

Les hva våre kunder sier om IKOS

hjemmetjenesten-drammen

Hjemmetjenesten i Drammen

Er hverdagen preget av mange oppgaver og prioriteringer, komplekse sykdomsbilder for pasientene og ansatte med ulik stillingsprosent?

Webinar: 

IKOS digital tavle for kvalitet og samhandling

Bytt ut whiteboards, lister og gule lapper med IKOS digitale tavle. Få oversikt over avdelingens oppgaver og standard for brukeroppfølging på et sted.

Meld deg på!
IKOS-digital-tavle-samhandling skjermer

Vi hjelper deg med IKOS!

Du får god hjelp fra oss fra første stund for å komme i gang med IKOS. Innføring skjer med veiledning og tilgang til e-læring, samt et bibliotek med Beste praksis sjekklister og kartlegginger som kan benyttes i avdelingen. Veiledning og e-læring er flettet sammen slik at ledere og ansatte effektivt kan få sin kvalitetsstandard for brukeroppfølging på plass i IKOS og komme i gang med daglig bruk.

Sammen skaper vi #MerTidTilOmsorg