<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Om Sensio

Sensio är nordisk marknadsledare inom välfärdsteknologi och löser dagens och morgondagens vårdutmaningar till nytta för både boende, patienter, vårdpersonal och samhälle. Vi levererar sensorer, system och plattformar som radikalt förbättrar äldreomsorgens kvalitet och effektivitet, bland annat genom att förebygga fall, digital tillsyn, aviseringslösningar och mobila trygghetslarm.

Sensio startades 2009 och har idag flera hundra kunder i Norge, Sverige, Danmark, Island och England. Totalt betjänar vi mer än 50 % av alla äldreomsorgsgivare i Norge, Sverige och Danmark och har haft över 50 % årlig tillväxt under de senaste 5 åren. 2023 etablerade vi oss även i England och Frankrike.

Våra runt 150 medarbetare har ett brinnande engagemang för att skapa och implementera hållbara produkter och tjänster som förenklar vårdpersonalens vardag, så att det finns #MerTidTillOmsorg för boende och patienter. Våra medarbetare äger även ca 30% av Sensio och har en stark vilja att fortsätta driva förändringar inom vård och äldreomsorg under de kommande åren.

På Sensio utvecklar vi vår egen mjukvara och de mest kritiska delarna av hårdvaran själva. Vi servar våra kunder med högkvalitativa produkter genom integrationspartners och direkt till slutkunder.

Sensio är unikt positionerat för att förändra äldreomsorgen i Europa med en stark historia av snabb marknadsadoption.

Vårt huvudkontor ligger i Oslo, Norge, med ytterligare kontor i Sandefjord (NO), Stockholm (SE), Malmø (SE), Veijen (DK) och Leeds (UK). Dessutom har vi närvaro i Frankrike och Island.

Sensio äger och utvecklar eHälsa och hjälpmedelsprodukterna RoomMate, Safemate, SafeCall, Unity, IKOS, Sensio 365, Viser, Smartvakt, Flexiblink och Vox.

Företagsinformation:

Företagsnamn: Sensio AS
Organisationsnummer: 919415223
Besöksadress: Stenersgata 1A, 0050 Oslo
Postadress: PO Box 9312 Grønland, 0135 Oslo