<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Digital tillsyn

Digital tillsyn ger dig full överblick över de boende via din mobil eller ditt personalrum, och du kan vid behov reagera snabbt med fysisk tillsyn. Digital tillsyn möjliggör omfördelning av resurser från natt till dag – till förmån för boende och vårdpersonal.

Digital övervakning visas med RoomMate-sensor på skärmen

 

Få mer ut av begränsad bemanning

Alla vet att hälso- och sjukvårdssektorn är underbemannad. Med digital tillsyn får vårdpersonalen en bra överblick över alla boende och därmed ett beslutsstöd för att prioritera sin tid optimalt.  

 

Boende upplever ökad trygghet och livskvalitet

Färre fysiska kontroller på natten resulterar i bättre sömn. Detta resulterar i mer alerta boende med mindre ångest och utåtagerande beteende. Digitala tillsyn ger också snabbare hjälp vid behov, och därmed minskar risken för följdskador, även om en olycka skulle inträffa.

 

Digitalt först, fysiskt när det behövs

Du skulle gärna ha tid att vara fysiskt närvarande för alla boende hela tiden, men det är omöjligt. Med digital övervakning kan du få automatiska varningar när den boende behöver hjälp eller befinner sig i en potentiellt farlig situation. Således kan du snabbt göra en fysisk inspektion där det behövs.

 

Digital tillsyn förebygger fall

Digital tillsyn gör det möjligt att snabbt ingripa vid larm om potentiellt farliga situationer. Således kan fall förhindras, vilket sparar boende från stort lidande och omfattande sjukdomsförlopp.

 

Helt anonymt – eller med foto

Digitala tillsyn utförs efter behov, ofta genom aktiv eller passiv utlösning av larm. Bilden du ser är helt anonymiserad, såvida du inte vill ha en mer detaljerad bild. Således kan lösningen anpassas för att uppfylla olika krav för integritetsskydd.

 

Digital tillsyn är kvalitetshöjande

Du får en ständigt uppdaterad, objektiv status för varje invånare. Regelbundna, fysiska kontroller ger inte samma överblick, och utan digital tillsyn riskerar du att kritiska incidenter inträffar direkt efter att fysisk tillsyn har utförts.

 

Sensio erbjuder flera lösningar för digitalt tilsyn

Vi har allt från världsledande produkter till bra budgetlösningar inom digital tillsyn.
Undrar du vad som passar dig bäst? Läs mer nedan, eller kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Roommate_Sensor-detalj-venstre

RoomMate

En banbrytande trygghetsensor som minskar antalet och upptäcker fall med hjälp av avancerade algoritmer, passiva larm och anonymiserad digital tillsyn.

Sensio_buddy

Sensio Buddy

Ett alternativ eller komplement till RoomMate. Buddy har färre funktioner, men fungerar bra på platser där boende behöver mer än en sensor var.

DropIn

Sensio Dropin

Kamerabaserad digital tillsyn med möjlighet till tvåvägskommunikation. Vår enklaste lösning. Kontakta oss för mer information om DropIn.

Vad är digitalt tilsyn?

Varför använder ni digital tillsyn?

Hur använder ni den digitala tillsynen bäst?

Vem kan använda digital tillsyn?

Våra kunder berättar

Två kollegor fikar på ett äldreboende i Vadstena.

Utgå från personalen när ni väljer välfärdsteknik

”Ta reda på vad som gör vårdpersonalens vardag bättre. Då kommer välfärdstekniken att användas.” Det säger Anton Stolt, utvecklingsstrateg i Vadstena kommun.

Sykehuset-Levanger_roommate-1

Levanger sykehus

Med RoomMate opplever nattevaktene som jobber alene mindre stress, og de ansatte har et økt fokus på fallforebygging.

Bodø kommune

Bodø kommune

Digitalt tilsyn kan gi gevinster i form av bedre ressursallokering for helsepersonell og økt livskvalitet for brukerne. Men hvordan ivareta personvernet?

Du får hjälp av oss redan från början

Vi säkerställer ett bra genomförande, utbildning och löpande drift, så att du är trygg i Sensios välfärdsteknik.