<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Blogg fra Sensio | Smart pleje

Få tips og råd inden for velfærdsteknologi og hold dig opdateret med Sensios viden og erfaring.

Forskning viser, at RoomMate opnår store gevinster i ældreplejen.

Forskning viser, at RoomMate opnår store gevinster i ældreplejen

Et digitalt varslingssystem med tryghedssensoren RoomMate giver store fordele inden for demens- og ældrepleje sammenlignet med traditionelle nødkald med snoretræk og alarmknapper.

Læs mere

Med funktionen «aktivitetsoversigt» i RoomMate, kan sundhedspersonalet nemmere kortlægge patientadfærd og bedre forstå patientens behov.

Sådan øger RoomMates aktivitetsoversigt patientsikkerheden

Med funktionen «aktivitetsoversigt» i tryghedssensoren RoomMate, kan sundhedspersonalet nemmere kortlægge patientadfærd og bedre forstå patientens behov.

Læs mere

Professor Johan Magnusson ved Göteborgs universitet.

– Sundhedsvæsenet skal digitaliseres hurtigere

Med en aldrende befolkning og færre sundhedsarbejdere skal digitaliseringen i den offentlige sektor gå hurtigere, siger professor Johan Magnusson ved Göteborgs Universitet.

Læs mere

Kollegaalarmering: Skaber en Sikker Arbejdsplads på Tværs af Brancher

Kollegaalarmering spiller en vigtig rolle på tværs af forskellige brancher på baggrund af den stadig mere udfordrende arbejdsliv. Arbejdsulykker og situationer, der skaber en..

Læs mere