<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Sensio-bloggen | Smart sjukvård: Personallarm

Forskning visar att RoomMate gör stora vinster inom äldreomsorgen.

Forskning visar att RoomMate ger stora vinster inom äldreomsorgen

Ett digitalt och passivt patientmeddelandesystem med trygghetssensorn RoomMate ger stora fördelar inom demens- och äldreomsorgen jämfört med traditionella aviseringssystem med..

Läs mer

Personallarm: Skapar en Säker Arbetsplats på Tvärs av Branscher

Personallarm spelar en viktig roll inom olika branscher på grund av den allt mer utmanande arbetsmiljön. Arbetsolyckor och situationer som skapar en osäker arbetsplats kan i..

Läs mer