<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Integritetspolicy Sensio Pocket

 

Sensio-pocket-interface-app-healthcare

1. Introduktion

I denna integritetspolicy hittar du information om vilka uppgifter vi lagrar om våra användare, för vilket ändamål och hur informationen används.

 

2. Om denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för meddelandeapplikationerna Sensio Pocket och Sensio Pocket 365 (nedan kallad «Applikationen»). Sensio AS (Stenersgata 1A, 0050 Oslo) av verkställande direktören har det dagliga ansvaret för behandlingen av personuppgifter relaterade till Applikationen.

 

3. Syfte med behandling av personuppgifter

Den insamlade informationen används för att:

  • Kunna erbjuda säker inloggning till Applikationen
  • Kunna ta emot korrekta larm efter roll och tillgänglighet i Applikationen
  • Kunna förmedla telefonens position (platsdata) för att beräkna närmaste mottagare för ett larm
  • Kunna förmedla telefonens telefonnummer för att komma i kontakt med kollegor och patienter vid behov
  • Kunna ge support i de fall du kan behöva vår hjälp genom kundsupport

Insamling av uppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten. Om du inte samtycker till att vi lagrar din användarinformation kan vi inte erbjuda dig att använda Applikationen.

 

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är den enskildes samtycke (Jfr lagen om behandling av personuppgifter §8, och jfr artikel 6 §1a) i den nya personuppgiftsskyddsförordningen den 25 maj 2018) eller avtalsuppfyllelse ( Jfr lagen om behandling av personuppgifter §8, och jfr artikel 6 §1c) i den nya dataskyddsförordningen av den 25 maj 2018) om inte annat anges.

 

5. Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter om dig som lagras i Applikationen är namn, e-postadress, telefonnummer, roll, registrerade besök, EPJ-register (inte innehåll, bara att det har skickats) samt revisionsloggning i systemet.

Platsdata  lagras tillfälligt för att beräkna avståndet från en larmsändare, om funktionen för larmdirigering till närmaste larmmottagare är aktiverad.

 

6. Insamling av personuppgifter

Samtycke erhåller vid registrering av en användare, eller som en del av ett anställningsavtal (erhålls av den personuppgiftsansvarige). Teknisk driftdata samlas in löpande.

 

7. Behandling av personuppgifter

Uppgifterna kommer inte att användas för annat än drift av lösningen, felsökning och kundservice och kommer endast att lämnas ut till tredje part om det finns ett uttryckligt avtal med kommunen i samband med:

  1. Mottagning av larm i 3:e parts larmmottagning/svarscentral
  2. Integrering av händelse-/patient-/anställdsdata med EPJ-leverantören i kommunen

Sensio AS är databehandlare för personuppgifter som lagras i våra lösningar. Våra system är värd för Microsoft Azure och informationen lagras på separata servrar som drivs av leverantören. Informationen lagras endast så länge du använder våra lösningar, eller tills samtycket dras tillbaka. Informationen raderas från säkerhetskopian efter 90 dagar.

 

8. Registrantens rättigheter

Som registrerad i Sensio AS-system har du rättigheter enligt den norska lagen, lagen om behandling av personuppgifter och tillhörande regelverk. Som registrerad användare har du rätt att få tillgång till dina egna personuppgifter, att begära rättelse eller radering av ofullständig eller felaktig information samt att radera alla personuppgifter från våra system.

 

9. Informationssäkerhet

Endast kunden och Sensio AS har tillgång till den information som samlas in. Sensio AS använder säker åtkomstkontroll kopplad till system som innehåller personuppgifter, förutom en intern säkerhetspolicy som är anpassad till kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Alla anställda har tystnadsplikt vid behandling av personuppgifter.

 

10. Kontaktinformation

För förfrågningar angående behandling av personuppgifter, kontakta vår kundtjänst på post@sensio.no  .

För ytterligare frågor om Sensio AS:s integritetspolicy kan Sensios integritetsombud kontaktas på e-post: personvernombud@sensio.no

Du får hjälp av oss redan från början

Vi säkerställer ett bra genomförande, utbildning och löpande drift, så att du är trygg i Sensios välfärdsteknik.