<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Personallarm: Skapar en Säker Arbetsplats på Tvärs av Branscher

Sensio 2023-08-23 16:04
Personallarm spelar en viktig roll inom olika branscher på grund av den allt mer utmanande arbetsmiljön. Arbetsolyckor och situationer som skapar en osäker arbetsplats kan i värsta fall eskalera till frågor om liv och hälsa. Personallarm är en bra lösning för att förhindra att osäkra situationer förvärras och säkerställer snabb och effektiv hjälp när behovet uppstår.

 

I dagens allt mer komplexa och mångsidiga arbetsmiljöer är det avgörande att prioritera säkerhet och trivsel på arbetsplatsen. En lösning som bidrar till att skapa en säker arbetsplats är personallarm. Genom modern teknik och samarbete ger personallarm medarbetarna möjlighet att diskret rapportera oönskade händelser eller bekymmer och möjliggör omedelbar assistans. Detta bidrar i sin tur till en säkrare arbetsdag.

Låt oss utforska hur personallarm kan främja säkerhet inom olika branscher och varför detta verktyg har en bredare tillämpning än vad man kanske tror.

Personallarm: En Nyckel till Arbetsplatsens Säkerhet

Personallarm handlar om att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig fysiskt trygga och enkelt kan rapportera skrämmande situationer och förhindra att dessa eskalerar. Om en situation går överstyr räcker det med en knapptryckning för att omedelbart kalla på hjälp.

Personallarm erbjuder ett enkelt och konfidentiellt sätt att kommunicera sådana händelser till kollegor, vårdtjänster eller säkerhetspersonal, både internt och externt, vilket möjliggör snabb åtgärd. Detta bidrar till att förhindra förvärring av problem och etablerar en trygg ram där medarbetarnas säkerhet tas väl om hand.

Brett Användningsområde Inom Olika Branscher

Personallarm har en mångsidig användning som sträcker sig bortom initiala uppfattningar. Även om det vanligtvis associeras med sektorer som hälsovård och omsorg, ligger fördelen med personallarm i dess anpassningsbarhet över olika branscher. Följande branscher kan dra stor nytta av personallarm:
•    Boenden för äldre och vårdhem
•    Barnskyddstjänster
•    Missbruks- och psykiatriområdet
•    Akutmottagningar, läkarkliniker och tandläkarkliniker
•    Flyktingmottagningar
•    Utbildning
•    Offentliga kontor och kommunala byggnader
•    Servicebranscher med kundkontakt
•    Medarbetare som står inför individer i svåra livssituationer där konflikter kan uppstå
•    Fysiskt krävande arbetsplatser där skador kan uppstå
•    Petroleumindustrin
•    Enskilda arbetstagare, som skogsarbetare

I dessa och flera andra branscher kan personallarm bidra till att skapa trygghet för medarbetare som kan stöta på utmanande eller oväntade situationer. 

Ett Stabilt Larmssystem är Avgörande

Ett larmssystem som används dagligen på en arbetsplats måste vara stabilt, säkert och otroligt användarvänligt. Arbetets natur och tjänster avgör valet av teknik, såsom om det behövs inomhus- eller kombinerad inomhus-utomhus-larm. Finns det önskemål om att lokalisera kollegan som larmar om önskad hjälp? Dessutom är det ofta fördelaktigt att ha möjlighet till tvåvägskommunikation, vilket möjliggör snabb dialog och översikt över situationen..

Tyst Larm och Avlyssning

I vissa fall bör larmet vara diskret och inte generera ljud i situationer där individer befinner sig i svåra livssituationer för att undvika att situationen eskalerar ytterligare. Möjligheten att "lyssna in" på situationen utan att dra onödig uppmärksamhet kan hjälpa till att få en översikt över situationen för en övergripande förståelse efter händelsen. Att kunna se realtidspositionen på en mobiltelefon eller säkerhetstelefon för att snabbt hitta och hjälpa kollegan förenklar avsevärt denna process.

Personallarm - HSE-ansvarigas Bästa Vän

Som ansvarig för hälsa, säkerhet och miljö (HSE) har man olika ansvarsområden, inklusive att främja de säkraste arbetsförhållandena. Man är ansvarig för att etablera och upprätthålla systemet för hälsa, säkerhet och miljö. Föreskrift om Systematiskt Arbete med Hälsa, Säkerhet och Miljö i Företag (Internkontrollföreskriften) beskriver detaljerat de olika kraven. Personallarm är en av verktygen som kan bidra till att skapa trygga arbetsförhållanden. Det är rekommenderat att samarbeta med den ansvarige för HSE vid implementeringen av ett personallarmssystem för att säkerställa samstämmighet mellan protokoll och teknik.

Mer Än Bara Säkerhet

Även om personallarm främst fokuserar på säkerhet och trivsel har det även större potential. Det öppnar upp för förbättrad kommunikation och samarbete över hela organisationen. Genom att införa personallarm på arbetsplatsen visar du dina medarbetare att deras bekymmer tas på allvar, vilket kan förbättra arbetsmiljön och stärka relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta kan i sin tur leda till ökad produktivitet och en positiv företagskultur som främjar engagemang och effektivitet för alla inblandade.

Avslutningsvis

Personallarm är ett kraftfullt och värdefullt verktyg för att etablera arbetsplatsens säkerhet och det erbjuder mer än så. Det främjar även inkludering och samarbete på arbetsplatsen. Oavsett bransch ger personallarm medarbetarna möjlighet att aktivt bidra till att forma sin arbetsmiljö. Genom att utnyttja denna teknik kan företag och organisationer lägga grunden för en säkrare och mer produktiv framtid.

Sensio erbjuder flera lösningar inom personallarm – läs mer om dem här.

Är du intresserad av att lära dig mer om hur du kan implementera personallarm på din arbetsplats?
Kontakta oss för en 30-minuters kostnadsfri rådgivning!

Gratis konsultation