<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Så ökar RoomMates aktivitetsöversikt omsorgstagarens trygghet

Glenn Ö. Stöldal 2024-03-22 07:36
Med funktionen «aktivitetsöversikt» i RoomMate kan vårdpersonal enklare kartlägga omsorgstagarens beteende och bättre förstå omsorgstagarens behov.
Med funktionen «aktivitetsöversikt» i trygghetssensorn RoomMate kan vårdpersonal enklare kartlägga omsorgstagarens beteende och bättre förstå omsorgstagarens behov. Detta möjliggör en individuellt anpassad omsorg, som ökar kvalitén och omsorgstagarens trygghet.

Sensio tillhandahåller välfärdsteknik för omsorgstagarens trygghet, vilket ger vårdpersonal möjligheter att arbeta «digitalt först». Med hjälp av detta arbetssätt kan akuta behov snabbt tillgodoses och planerad tillsyn av boende på till exempel äldreboenden effektiviseras.

Det har dokumenterats att den banbrytande trygghetssensorn RoomMate ger stora vinster inom demens- och äldreomsorg jämfört med traditionella trygghetslarmsystem. Några av fördelarna är ökad trygghet, minskat antal fall och snabbare hjälp till boende samt en enklare och effektivare arbetsvardag för de anställda.

aktivitetsoversikt II - 1200x627

Individuella åtgärder

Vårdpersonal ska observera boende och deras beteende för att upptäcka behov av insatser. De ska också ha insikt i effekten av insatserna. För att förstå omsorgstagarnas behov och deras beteende måste åtgärderna och tjänsterna vara individuellt anpassade, och det kan vara svårt och tidskrävande att få tillräckligt med observationer för att uppnå detta.

– För några år sedan upptäckte vi i Sensio att några kunder med RoomMate systematiskt analyserade larmloggarna i syfte att koppla omsorgstagarnas behov eller riskbeteende till vilka larm som gick och vid vilken tidpunkt på dygnet. Denna upptäckt ledde till en ny funktion i RoomMate som vi har kallat «aktivitetsöversikt», säger produktchef Jon Slorer på Sensio.

Skapar en 24-timmarsöversikt över beteendet

RoomMates primära funktion är digital avvikelsedetektering där larmet utlöses när sensorn till exempel känner av att den boende ramlar, är aktiv i rummet, reser sig ur sängen eller ligger kvar i sängen för länge. RoomMate används sedan för att överföra bilder eller ljud så att vårdpersonalen kan avgöra om boende behöver hjälp. Funktionen «aktivitetsöversikt» utnyttjar det faktum att sensorn kan instrueras att spara vad den «ser» var tredje sekund, och är ett sätt att grafiskt visualisera RoomMate-händelser på en 24-timmars tidslinje på lätt överskådligt vis för vårdpersonalen.

– Det här är alltså en 24-timmarsbild av omsorgstagarens beteende i rummet och denna översikt är ett viktigt verktyg för att förbättra kvaliteten på omsorgen, vilket har gett stora vinster i form av minskad risk för omsorgstagarna. Kort sagt går man direkt från data till beslut och åtgärder, förklarar Slorer.

aktivitetsoversikt Fig 1 - 1200x627Exempel från en omsorgstagare på ett äldreboende som gick upp mycket ifrån sängen under natten, visade sig ha mycket ont.

Identifierar och kartlägger omsorgstagarnas behov

Totalt har kunderna själva analyserat över 6 000 aktivitetsrapporter från RoomMate och utifrån intervjuer med dessa kunder har Sensio fått insikt i hur denna översikt används. Den typiska användningen är relaterad till insikt i omsorgstagarens beteende för att titta på sömnmönster, hantering av omsorgstagare som riskerar att falla, eller som ett sätt att identifiera problem som ännu inte har upptäckts.

– Genom att analysera aktivitetsöversikten kan vårdpersonal enkelt «se» saker som är mycket svåra att observera, till exempel under nattpasset – som uppvaknanden, toalettbesök, hur länge man egentligen ligger i sängen eller att den boende var aktiv när det inte förväntades och kanske föll. Som ett resultat av insikten i aktivitetsöversikten har kunderna upptäckt urinvägsinfektioner, uttorkning, dåligt svar på medicinering, inaktivitet och flera allvarliga tillstånd, säger Jon Slorer.

«På vår avdelning har aktivitetsschemat blivit en del av vardagen. Vårdpersonalen tittar dagligen på översikten och andra kollar snabbt upp när vi ser avvikelser.»

Ett äldreboende i en av de norske kommunerna som aktivt använt aktivitetsschemat avslutar med följande: «På vår avdelning har aktivitetsschemat blivit en del av vardagen. Vårdpersonalen tittar dagligen på översikten och andra kollar snabbt upp när vi ser avvikelser.»

aktivitetsoversikt 1200x627

Ökar omsorgstagarnas trygghet

För Sensio är det intressant att välfärdstekniken kan bidra till att lösa kärnuppgifterna att identifiera och kartlägga individuella behov, och med hjälp av detta möjliggöra bättre kvalitet på omsorgen och samtidigt öka tryggheten för omsorgstagaren.

– Även om det finns en begränsning i aktivitetsöversikten att den bara visar de senaste 24 timmarna, och att varken beteendebilden eller observationerna går att spara, har användarna av aktivitetsöversikten varit väldigt tydliga med att kartläggning av omsorgstagarens beteende är värdefullt just därför att det är svårt att göra det själv, säger Slorer.

Initialt är aktivitetsöversikten i RoomMate inte aktiverad, och funktionen kan slås på och av ner till boendenivå. Rapporten från verksamhetsöversikten ska hämtas uttryckligen och är endast tillgänglig för vårdpersonal som utför aktivt omsorg av en omsorgstagare.

– Våra kunder gör en omvårdnadsbedömning utifrån varje enskild omsorgstagares riskprofil för att vidta en åtgärd för att aktivera aktivitetsöversikten för en omsorgstagare, och samtycke inhämtas, avslutar Jon Slorer.

Vill du veta mer?

I den här artikeln har du läst om hur vårdpersonal enklare kan kartlägga omsorgstagarens beteende och bättre förstå omsorgstagarens behov med hjälp av aktivitetsöversikten i RoomMate. Förmånen är en individuellt anpassad tjänst, som ökar tryggheten för omsorgstagaren.

Vill du veta mer om aktivitetsöversikten i RoomMate? Kontakta oss gärna för kostnadsfri rådgivning.

 

Gratis konsultation