<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Vinster inom äldreomsorgen genom använding av trygghetssensorn RoomMate

En studie från 2024 bland vårdledare och vårdpersonal i Norden, utförd av det oberoende testlabbet Norwegian Smart Care Lab, visar på flera fördelar för boende, personal, vårdhem och samhället vid användning av trygghetssensorn RoomMate.

 

90% av de tillfrågade uppger att ett traditionellt patientkallelsesystem med aktiva larm som dragsnören och larmknappar i liten eller mycket liten utsträckning garanterar tryggheten för boende och patienter med demens, medan 100 % säger att ett patientkallelsesystem med RoomMate avsevärt eller mycket påtagligt garanterar tryggheten.


RoomMate gör det möjligt för vårdpersonalen att upptäcka risken för fall och ingripa innan patienten faktiskt skadas. Flera deltagare säger att de nu har mycket mindre fallolyckor och observerade en omedelbar minskning av antalet fall efter implementeringen.

90% av de tillfrågade säger att RoomMate bidrar till bättre sömn för de boende. 

Det betonas av många respondenter att RoomMate bidrar till mindre stress för personalen. Totalt 65 % av de tillfrågade upplever att RoomMate avsevärt eller mycket avsevärt förenklar deras arbete och hjälper dem att prioritera bättre, vilket möjliggör #MerTidTillOmsorg.


För att se alla fördelar - fyll i formuläret och ladda ner hela rapporten!

SE roommate rapport LP
Skicka in formuläret och få tillgång till rapporten