<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Sensio-bloggen | Smart sjukvård: Välfärdsteknik

Professor Johan Magnusson vid Göteborgs universitet.

– Sjukvården måste digitaliseras snabbare

Med en åldrande befolkning och färre vårdpersonal måste digitaliseringen i offentlig sektor gå snabbare, säger professor Johan Magnusson vid Göteborgs universitet.

Läs mer