<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Sensio-bloggen | Smart sjukvård: Förebygga fall

Med funktionen «aktivitetsöversikt» i RoomMate kan vårdpersonal enklare kartlägga omsorgstagarens beteende och bättre förstå omsorgstagarens behov.

Så ökar RoomMates aktivitetsöversikt omsorgstagarens trygghet

Med funktionen «aktivitetsöversikt» i trygghetssensorn RoomMate kan vårdpersonal enklare kartlägga omsorgstagarens beteende och bättre förstå omsorgstagarens behov.

Läs mer